Tydzień surowców mineralnych Unii Europejskiej 2021 (The EU Raw Materials Week 2021)

Szósta edycja „Tygodnia Surowców Mineralnych UE” odbędzie się w dniach 15-19 listopada 2021 r. jako wydarzenie hybrydowe (stacjonarne oraz online), które zgromadzi szerokie grono interesariuszy zaangażowanych w strategie i inicjatywy w dziedzinie surowców.

Wydarzenie będzie skoncentrowane wokół ósmej edycji dorocznej konferencji Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP) w dziedzinie surowców (High-level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on raw materials), towarzyszyć mu będą dodatkowe spotkania poświęcone najnowszym trendom dot. surowców w UE 

Tematyka spotkań: działania w zakresie innowacji i umiejętności,  surowce krytyczne, technika i  technologie, Horyzont Europa, partnerstwo UE-Kanada, zarządzanie zasobami w ramach współpracy z ONZ.

Istnieje możliwość promocji własnego wydarzenia na stronie internetowej DG GROW Komisji Europejskiej, w tym celu należy przesłać tytuł wydarzenia, streszczenie oraz dane kontaktowe/ nazwa strony internetowąej w celu rejestracji na adres GROW-RAW-MATERIALS-WEEK@ec.europa.eu. Żadne wydarzenie towarzyszące nie może zostać zorganizowane równolegle z High-level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on raw materials, która odbędzie się 17 listopada 2021.

Informacja o tych przedsięwzięciach będzie ogłaszana na stronie Komisji Europejskiej.
Szczegółowe informacje dot. programu są dostępne na stronie wydarzenia: https://www.eurawmaterialsweek.eu/2021/pages/programme
Źródło: Komisja Europejska, Raw materials week