Unijna strategia w zakresie płatności detalicznych – przygotowanie stanowiska Rządu RP

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych (COM (2020) 592).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 października 2020 r. Państwa ewentualne uwagi zostaną wykorzystane w trakcie prac nad Stanowiskiem Rządu RP wobec strategii.

Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów, w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych zawiera strategię rozwoju rynku unijnych płatności detalicznych, który zdaniem Komisji powinien być konkurencyjny i innowacyjny, a także oparty na bezpiecznych i łatwo dostępnych płatnościach. Mając na uwadze postępującą fragmentację rynku UE, Komisja proponuje opracowanie ogólnoeuropejskich rozwiązań płatniczych, które będą wsparciem europejskiej suwerenności gospodarczo-finansowej.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się komunikat KE.
Źródło: Komisja Europejska