Unijne prawo ochrony środowiska – przegląd wdrażania, 2022 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska – przegląd wdrażania ustawodawstwa UE w krajach członkowskich.
Ostateczny termin na przesłanie opinii to 18 października 2021 r.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest regularnym cyklem analiz, dialogu i współpracy w celu lepszego wdrażania polityki i prawa UE w dziedzinie środowiska w państwach członkowskich UE.
Pierwszy przegląd przyjęto w lutym 2017 r., a drugi w kwietniu 2019 r.
Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. będzie obejmować:

  • 27 sprawozdań krajowych na temat postępów każdego kraju UE w wypełnianiu głównych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska;
  • dokument programowy (komunikat) określający wspólne wyzwania i działania priorytetowe dla wszystkich krajów.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13103-Unijne-prawo-ochrony-srodowiska-przeglad-wdrazania-2022-r_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się opis planów działania w tym zakresie.
Źródło: Komisja Europejska