Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego oraz do wzoru deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.