Uwagi ZPPM do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2019 r.