Uwagi ZPPM do projektu ustawy o zmiane ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej_projekt z dnia 8 listopada 2018