uwagi ZPPM – koncepcja instrumentu „dotacja warunkowa” w module wdrożeniowym dla dużych firm FENG 2021-2027 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Lubin, 15 lutego 2022 r.

ZPPM / 3S / II / 2022

Uwagi – Konsultacje społeczne instrumentu „dotacja warunkowa” – duże firmy – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027

 
Szanowna Pani
Małgorzata Szczepańska
Dyrektor Departamentu
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 

Szanowna Pani Dyrektor

Serdecznie dziękuję za skierowanie do podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych konsultacji koncepcja instrumentu „dotacja warunkowa” w module wdrożeniowym dla dużych firm..

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

W imieniu Członków Komitetu Monitorującego (Członek i Zastępca) z ramienia Federacji Przedsiębiorców Polskich/Związku Pracodawców Polska Miedź przesyłamy uwagi w postaci komentarzy do przesłanego przez MFiPR dokumentu.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.