uwagi ZPPM- Prekonsultacje pakietu SLIM VAT 3 – Ministerstwo Finansów

Lubin, 14 lutego 2022 r.

ZPPM / 2S / II / 2022
Uwagi – prekonsultacje społeczne pakietu SLIM VAT 3 – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 
Ministerstwo Finansów
Departament Podatku od Towarów i Usług
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
 
Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za skierowanie do podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych prekonsultacji społecznych pakietu SLIM VAT 3.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministerstwo Finansów propozycji zmian do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm. – ustawy o VAT). Analiza dokumentu „SLIM VAT 3 – propozycje i kierunki zmian” oraz opinie otrzymane od naszych podmiotów członkowskich pozwoliły nam na przygotowanie krótkich uwag.

Godnym docenienia jest fakt, iż SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Bardzo pozytywne, jest w naszej opinii to, iż projekt zakłada prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności, a także przyczyni się do poprawy płynności finansowej firm.

Nasze krótkie uwagi dotyczą następujących kwestii:

  1. 31b kursy walut – dobre rozwiązanie
  2. 42 ust 12 a ( WDT) – dobre rozwiązanie
  3. 86 ust 10b pkt 2 lit.4, ust 10g i 10h – dobre rozwiązanie
  4. Chcielibyśmy zauważyć potrzebę, zgodnie z tzw. „ustawą KAS”, by organy wydawały bezproblemowo i szybciej interpretacje np. WIS, czyli wiążące informacje stawkowe.

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.