uwagi ZPPM w sprawie projektu programu – Dolnośląski Ład

Lubin, 31 sierpnia 2021 r.

ZPPM / 25S / VIII / 2021
 
Szanowny Pan
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Szanowny Pan
Grzegorz Macko
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
Szanowni Panowie

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 118 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź bardzo pozytywnie ocenia fakt wykreowania programu Dolnośląski Ład, który da kolejny impuls dla regionalnej gospodarki, szczególnie po pandemii, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju regionu.

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu dokumentu Dolnośląski Ład. Dodatkowo w załączeniu przesyłam fiszkę dot. projektu Dolnośląska Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0, który chcielibyśmy zrealizować w ramach części wykonawczej.

 Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu dokumentu, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Z wyrazami szacunku
Michał Kielan
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Uwagi przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii własnych oraz pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź (Gmina Lubin).