Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.