uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD411 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Szanowna Pani

Magdalena Rzeczkowska

Minister Finansów

Ministerstwo Finansów

 

Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD411 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu wskazanego powyżej projektu aktu prawnego na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

 

Beata Staszków

Prezes Zarządu

Związku Pracodawców Polska Miedź