Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź_Tarcza Antykryzysowa (projekt z 21 marca 2020 roku)


Uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 21 marca 2020 roku)
Prezentujemy uwagi ogólne ze stanowiska Związku dot. projektów ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową (projekt z dnia 21 marca 2020 roku). Ze względu na liczbę uwag szczegółowych stanowisko w całości jest załączone na końcu dokumentu.
Uwagi ogólne
W pierwszej kolejności podkreślić należy, że pomimo tego, iż projekt przygotowywany jest w nadzwyczajnym tempie i w ekstremalnych warunkach spowodowanych rozprzestrzenianiem się niebezpiecznej epidemii, powinien przybrać stosowną formę prawną, która ułatwi korzystanie z niego tysiącom przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, co jest niezwykle istotne, pomimo sytuacji nadzwyczajnej powinien spełniać wszelkie kryteria dobrej legislacji. Wszyscy musimy stanąć wobec kryzysu z dobrą regulacją, która ułatwi nam funkcjonowanie nie tylko w tym trudnym czasie, ale i odbudowanie podstaw ekonomicznych państwa, czyli jak najszybszy powrót przedsiębiorstw do ich działalności.
Sugerujemy przyjęcie formy aktu zawierającego tekst jednolity. Pozwoli to na zlikwidowanie kilkudziesięciu artykułów o numerze 15 z kolejnymi literami (pierwszy z nich to 15a, a ostatni to 15zzm). Zajmują one około 30% tekstu całego projektu.
Projekt przedmiotowej ustawy jest tematycznie i objętościowo stosunkowo rozległy, obejmuje bardzo liczny szereg regulacji odnoszących się do bardzo różnych dziedzin. Stworzony został jednak w postaci jednego „bloku”. Taki „jedno-blokowy” tekst nie ułatwia korzystania z regulacji. Poszczególne przepisy, będące w zainteresowaniu danej grupy odbiorców umieszczone są w różnych miejscach projektu. Wymaga to korekty i uporządkowania. Sugerujemy podzielenie treści ustawy na działy i rozdziały, ułożone tematycznie, w taki sposób, aby przepisy kierowane do przedsiębiorców znalazły się w jednej części, te kierowane do samorządów w drugiej, a te kierowane np. do naczelnych organów rządu w innej. Zwiększy to przejrzystość aktu i ułatwi korzystanie z niego.
Uwagi szczegółowe dotyczą następujących zagadnień:

 • Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców,
 • Ustawa o SIR,
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 • Przepisy podatkowe (m.in. ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin, CIT (uCIT), VAT, Ordynacja Podatkowa),
 • Logistyka i cła,
 • Dozór techniczny
 • Interpretacja i stosowanie środków pomocowych de minimis,
 • Świadczenie postojowe,
 • Pomoc na ratowanie przedsiębiorców,
 • Kodeks Spółek Handlowych,
 • Inne uwagi szczegółowe – firmy z branży turystycznej oraz medycznej.