Uzasadnione twierdzenia dotyczące ekologiczności produktów i przedsiębiorstw

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska dotyczące określania śladu środowiskowego produktów/usług (metodologia oraz stwierdzenia) jako element badania poziomu ekologiczności przedsiębiorstw oraz produktów – zgodnie z założeniami Dyrektywy 2011/83/EU w sprawie praw konsumentów oraz Dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznymwniosek dotyczący dyrektywy w sprawie uzasadniania i komunikowania wyraźnych twierdzeń środowiskowych (dyrektywa w sprawie zielonych roszczeń).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 21 lipca 2023 r.

W UE funkcjonuje ponad 200 oznakowań i inicjatyw ekologicznych dotyczących efektywności środowiskowej produktów i przedsiębiorstw, a na całym świecie ponad 450. W odniesieniu do samej tylko emisji dwutlenku węgla istnieje ponad 80 szeroko stosowanych inicjatyw i metod sprawozdawczości. Niektóre z tych metod i inicjatyw są wiarygodne, inne nie; różnią się też w zależności od dziedzin, których dotyczą W komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu stwierdzono, że „przedsiębiorstwa zapewniające o ekologiczności swoich produktów powinny te twierdzenia uzasadnić w oparciu o standardową metodę oceny ich wpływu na środowisko”. W planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 2020 r. przewidziano, że „Komisja zaproponuje, aby przedsiębiorstwa uzasadniały swoje twierdzenia dotyczące ekologiczności (produktu, usługi), stosując metody odnoszące się do śladu środowiskowego produktu i organizacji.” Ważne jest, by twierdzenia dotyczące efektywności środowiskowej przedsiębiorstw i produktów były w całej Unii wiarygodne, porównywalne i możliwe do sprawdzenia.

Celem niniejszych konsultacji jest:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom i organizacjom możliwości wywierania wpływu na kierunki rozwoju polityki;
  • zebranie opinii na temat wariantów strategicznych i ich potencjalnych skutków.
W ramach tej inicjatywy firmy będą musiały uzasadnić swoje twierdzenia dotyczące śladu środowiskowego ich produktów/usług, stosując standardowe metody ilościowego określenia. Celem jest sprawienie, aby twierdzenia takie były wiarygodne, porównywalne i możliwe do zweryfikowania w całej UE, a także – ograniczenie tzw. pseudoekologicznego marketingu (stwarzania przez firmy mylnego wrażenia co do ich wpływu na środowisko). Działanie to powinno pomóc klientom i inwestorom w podejmowaniu bardziej zrównoważonych decyzji o zakupie i zwiększyć zaufanie konsumentów do zielonych etykiet i informacji.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Uzasadnione-twierdzenia-dotyczace-ekologicznosci-produktow-i-przedsiebiorstw_pl

Źródło: Komisja Europejska