VI Międzynarodowa Konferencja „Gospodarka o obiegu zamkniętym- racjonalne gospodarowanie zasobami”

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownia Badań Strategicznych zaprasza do udziału w VI konferencji pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w dniach 28-30.11.2022 r. w formule hybrydowej – online oraz w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA. Będzie to już szóste spotkanie dotyczące tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Konferencja uzyskała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest partnerem merytorycznym konferencji – Sesja II „Racjonalne wykorzystanie surowców i ich znaczenie w gospodarce w świetle wprowadzanych polityk oraz zmian na rynku w związku z pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie”.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami GOZ, a także dyskusja o znaczeniu surowców mineralnych w gospodarce Polski i UE, a zwłaszcza ich zapotrzebowaniu dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwie dostaw surowców krytycznych i energetycznych, oraz możliwościach wykorzystania surowców wtórnych (np. z ZSEE czy hałd odpadów przemysłowych oraz bioodpadów).

Wymiana doświadczeń w kontekście opracowywanych i aktualizowanych dokumentów uwzględniających wdrażanie rozwiązań zgodnych z GOZ jest konieczna, nie tylko ze względu na nowe regulacje w zakresie ochrony środowiska, ale także zwiększenie konkurencyjności i konieczność sprostania oczekiwaniom konsumentów. Przedmiotem szerokiej dyskusji powinno być promowanie modeli biznesowych GOZ opłacalnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska (win-win), uwzględnienie wyników w raportach organizacji (CSR, ESG, GRI), dyskusja nad wskaźnikami GOZ, w tym śladem węglowym (CF), oceną cyklu życia (LCA), śladem środowiskowym (PEF) oraz rolą cyfrowego paszportu produktów, zwłaszcza dla firm surowcowych i energetycznych. Proponowane rozwiązania są prezentowane w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu, Polityce Przemysłowej w Polsce, Strategii Produktywności, Krajowym Planie Odbudowy oraz nowych programach finansowych na lata 2021-2027, np. Funduszach Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) oraz Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Prowadzone badania i analizy wskazują, iż w Polsce nadal jest niski poziom wiedzy (luka kompetencyjna) i świadomości uczestników rynku w zakresie inicjowania, wdrażania i tworzenia nowych modeli biznesowych GOZ. Niezbędne są zatem działania promocyjne i edukacyjne oraz regulacje prawne stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji: http://konferencja-pan.pl/

Rejestracja: http://konferencja-pan.pl/rejestracja2022/

I dzień (28.11.2022)

Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania, cele, zadania w regionach i branżach– Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Obszary tematyczne:

 • Polityka klimatyczna i GOZ
 • Instrumenty i narzędzia wspierające GOZ, w tym ESG, CF, LCA
 • Racjonalne zarządzanie bioodpadami w świetle GOZ
 • Rola energii i surowców w rozwoju GOZ
 • Surowce z odpadów – przykłady

Wstępny plan:

 • 16.00-18.00 Sesja międzynarodowa Polska-Ukraina
 • 19.00 Uroczysta kolacja i koncert

II dzień (29.11.2022)

„Racjonalne wykorzystanie surowców i ich znaczenie w gospodarce w świetle wprowadzanych polityk oraz zmian na rynku w związku z pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie”– Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Obszary tematyczne:

 • Polityka surowcowa UE i Polski a GOZ
 • Nowe regulacje na rynku UE dla pozyskiwania surowców mineralnych i rozwoju recyklingu
 • Ryzyko w działalności górniczej i recyklingu
 • Określenie zapotrzebowania na surowce i możliwości ich dostaw w kontekście zmian na rynku
 • Dostęp do surowców krytycznych i gospodarka nimi
 • Współpraca międzynarodowa

Wstępny plan:

 • 9.00-10.30 Sesja międzynarodowa
 • 10.00-12.00 Sesja „Tworzywa sztuczne dla cyrkularnych opakowań”
 • 12.00-13.30 Sesja „Rozwój miast a gospodarka cyrkularna”
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.30-18.00 Sesja II „Racjonalne wykorzystanie surowców i ich znaczenie w gospodarce w świetle wprowadzanych polityk oraz zmian na rynku w związku z pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie”
 • 19.00 Kolacja i koncert

III dzień (30.11.2022)

Symbioza przemysłowa i modele biznesowe GOZ -Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Obszary tematyczne:

 • Symbioza przemysłowa
 • Innowacje i modele biznesowe w GOZ
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ
 • Proekologiczne rozwiązania technologiczne i organizacyjne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów
 • Edukacja ekologiczna
 • Ekoinnowacje z zakresu ochrony środowiska
 • Znaczenie recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej – przykłady

Wstępny plan:

 • 10.00-11.30  Sesja „Symbioza przemysłowa i modele biznesowe GOZ”
 • 11.30-13.00 Sesja posterowa „Racjonalne wykorzystanie surowców i ich znaczenie w gospodarce w świetle wprowadzanych polityk oraz zmian na rynku w związku z pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie”
 • 10.00-13.00 Sesja organizowana przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00-16.00 Podsumowanie obrad i wnioski

Zainteresowanych tematyką konferencji prosimy o przesyłanie tytułów i streszczeń (około 200-300 słów)prezentacji na sesję plenarną (15 minut) lub posterową (3 minuty, postery elektroniczne). Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Przewidywane są również dyskusje panelowe, zgodne ze składanymi propozycjami tematycznymi.

Możliwe jest także publikowanie wyników badań w monografii lub ich rekomendacja w wybranych czasopismach.

Koszt pełnego udziału w obradach sesji, materiałach konferencyjnych (streszczenia) i promocyjnych, wyżywieniu oraz noclegach (pokoje dwuosobowe) w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce (decyduje kolejność zgłoszeń) lub innych w okolicy, to:

– przy 1 noclegu – 500 zł,

– przy 2 noclegach – 800 zł.

Opłaty należy regulować do 31.10.2022 r., po tym terminie koszt udziału w konferencji wzrasta do 1000 zł.

Opłaty prosimy wpłacać na konto: 35 1130 1150 0012 1266 6620 0019 (SWIFT: GOSKPLPW, IBAN: PL35 1130 1150 0012 1266 6620 0019), z dopiskiem: GOZ2022, Imię i Nazwisko uczestnika.

 

Udział w konferencji online jest bezpłatny.

 

Ważne daty:

 • Przesłanie streszczeń i informacji o produktach lub usługach: do 10.2022
 • Akceptacja artykułów: do 11.2022
 • Nadesłanie finalnych wersji prezentacji: do 11.2022
 • Przedłożenie pełnego tekstu referatu (dla zainteresowanych): do12.2022

Partnerzy:

Związek Pracodawców Polska Miedź SA

UNEP/GRID-Warszawa

Innowo

Źródło: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN