VIII Konferencja dla Liderów Biznesu Spójne Przywództwo Człowiek i Technologia

W imieniu Instytutu Humanites zapraszamy na  VIII Konferencję dla Liderów Biznesu Spójne Przywództwo Człowiek i Technologia.
Konferencja dla Liderów Biznesu, którzy:
*widzą potrzebę zmiany podejścia do zarządzania, ponieważ klasyczne i dotychczasowe metody już się nie sprawdzają,
*są znużeni konferencjami, które niewiele wnoszą i są gotowi prawdziwie wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie,
*nie do końca rozumieją nowe pokolenia, które kierują się innym sposobem myślenia i własną hierarchią wartości.
 
W tegorocznej edycji jak zwykle wiele tematów na czasie…:  Jak zyskać napęd dla duszy?  (OP. Norbert Oczkowski), Czy trudniej zdobyć Mount Everest czy być ojcem? (Krzysztof Wielicki), Na bazie badań – o tym co daje firmom nieśmiertelność (Adrianna Lewandowska),  Ajiiii… – AI oczyma młodych? , Centrum Etyki Technologii, Przestawimy też wstępne wyniki naszych szerokich badań dotyczących Transformacji Technologicznej Polskich Firm z uwzględnieniem perspektywy pracownika/człowieka/konsumenta.   
 
Gościem specjalnym w tym roku będzie wyjątkowy człowiek, twórca międzynarodowego biznesu kwiatowego JMP Flowers Pan Jarosław Ptaszek (w towarzystwie rodziny) – jak sam siebie określa: polski rolnik, przedsiębiorca i niezwykły społecznik integrujący od lat społeczność Strężycy, ale także swoją rodzinę, czego dowodem jest udany proces sukcesji. 
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji https://www.humanites.pl/8-konferencja-liderow-biznesu/
Bilety i rejestracja: https://app.evenea.pl/event/humanitesVIIIkonferencja
Dochody z Konferencji przeznaczone są na finansowanie Programu Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO.pl) Instytutu Humanites, – Pierwszego w Polsce Programu rozwoju przywództwa w edukacji,  w którym rozwijamy dyrektorów szkół z całej Polski.  Właśnie rozpoczyna się XII edycja. APLO ma już ponad 500 absolwentów, a wpływ społeczny Programu to już ponad 750 tysięcy dzieci i młodzieży uczących się w placówkach zarządzanych przez absolwentów Akademii .