Warsztat menagerski online pt. „Zarządzanie poprzez zaufanie”

Serdecznie zapraszamy na warsztat menagerski online pt.Zarządzanie poprzez zaufanie”,  skierowany do menagerów, dyrektorów oraz kierowników zespołów.

Szkolenie odbędzie się 11 marca br. w godzinach od 9.00 do 13.00 na platformie zoom.

Podczas 4h warsztatu pokażemy:

  • Jak mierzyć poziom zaufania, aby wnosił on realną wartość do funkcjonowania firmy.
  • Jak zwiększać poziom zaufania pomiędzy współpracownikami oraz w relacji przełożony – pracownik.
  • Jak określać wpływ zaufania na ryzyko realizacji celów ekonomicznych i organizacyjnych firmy.
  • Jak tworzyć warunki, w których pracownicy chcą zwiększać poziom zaufania przełożonych do nich samych?
  • Jak stworzyć kulturę zaufania w swoim otoczeniu biznesowym?
  • Jak zwiększyć efektywność i szybkość współpracy z kluczowymi pracownikami?

Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzyma pocztą dedykowane materiały szkoleniowe, w ramach szkolenia uzyska odpowiedzi na powyższe pytania i zyska możliwość przetrenowania rozwiązań na prawdziwych sytuacjach, po szkoleniu otrzyma możliwość udziału w darmowych konsultacjach z zakresu wdrażania wiedzy
w praktyce.

Webinarium poprowadzi Julian Dąbrowski reprezentujący Międzynarodową Platformę Szkoleniową Kotapscy Training & Consulting Group , która realizuje program Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 8 marca  br. wraz z adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl

Grupa szkoleniowa może liczyć 15 osób.  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na wysokie koszty, w przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację, ponieważ mamy wiele osób chętnych. W przeddzień warsztatu uczestnicy otrzymają  link do webinaru. W przypadku większego zainteresowania rozważymy możliwość zorganizowania dodatkowej sesji.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały oraz instrukcję włączenia się  w webinarium.