Warsztat online z zakresu zmian podatkowych

Serdecznie zapraszam do udziału w praktycznym warsztacie online z zakresu zmian podatkowych, który odbędzie się 19 czerwca 2023 r. w godzinach od 10.00 do ok .15.00 na platformie clickmeeting.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

1) Fundacja rodzinna

a) idea i zasady funkcjonowania

b) fundacja rodzinna jako odrębny podmiot prawa

b) działalność i majątek fundacji rodzinnej

c) zasady opodatkowania fundacji (dywidendy, dopuszczalna działalność gospodarcza, „sankcyjna” stawka 25% CIT, moment opodatkowania)

d) zasady opodatkowania beneficjentów fundacji otrzymujących wypłaty (zwolnienie dla osób z najbliższego kręgu rodziny, a opodatkowanie pozostałych beneficjentów)

2) Zmiany w podatku PIT

a) ulga na dzieci

b) ulga rehabilitacyjna

c) ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

3) Zmiany w podatku od spadków i darowizn – wzrost kwoty wolnej od podatku

4) Projektowana zmiana w amortyzacji podatkowej nieruchomości dla MŚP

a) podatnicy uprawnieni do stosowania nowej metody amortyzacji

b) zasady stosowania nowej metody amortyzacji

5) Zapowiadany kierunek zmian w Ordynacji podatkowej

a) uproszczenia w przepisach dotyczących postępowań nadpłatowych

b) postępowania uproszczone (szybszy termin na wydanie decyzji).

c) czynności sprawdzające jako dominującą forma weryfikacji podatników

Szkolenie poprowadzi praktyk,  Bartłomiej Chałupiński – Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie kieruje wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych oraz prowadzi indywidualną praktykę.

W  celu otrzymania zaświadczenia proszę o podanie w formularzu, przy nazwisku numeru pesel, w  przeddzień szkolenia zapisani uczestnicy otrzymają link do udziału oraz materiały. Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, istnieje również opcja przesyłania pytań na nasz adres e-mail przed szkoleniem, do 18 czerwca br. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.