Warsztat szkoleniowy Artura Negri, twórcę autorskich programów rozwojowych, pt. „Krytyczne myślenie” – kluczowa umiejętność liderów XXI wieku.

Serdecznie zapraszam Państwa na autorski warsztat szkoleniowy Artura Negri, twórcę autorskich programów rozwojowych, pt. Krytyczne myślenie” – kluczowa umiejętność liderów XXI wieku.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak nie wpadać w pułapki i błędy myślenia i podejmować lepsze decyzje?
  • Jak nie dać sobą manipulować?
  • Jak odróżniać fakty od opinii?
  • Jak argumentować i dzięki temu korzystniej negocjować?
  • Jak prowadzić racjonalniejsze, precyzyjniejsze i efektywniejsze dyskusje?
  • Jak umiejętnie stosować narzędzia krytycznego myślenia?
  • Jak krytycznie się komunikować bez krytykowania?

Warsztat skierowany jest do managerów oraz liderów zespołów pracowniczych.
Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27 marca 2019 r., w godzinach od 8.30 do 15.00, w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 Uprzejmie proszę o wskazanie osoby, która weźmie udział w szkoleniu do 21 marca 2019 r.
W załączeniu przesyłam program szkolenia