Warsztat szkoleniowy pt. „Narzędzia grupowego rozwiązywania problemów w biznesie”

Serdecznie zapraszam na warsztat szkoleniowy pt. Narzędzia grupowego rozwiązywania problemów w biznesie”, który poprowadzi Dariusz Góras z Firmy Maestrium.
Warsztat odbędzie się 2 kwietnia 2019 r., w godzinach od 8.00 do 16.00, w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak wzbudzić wysokie zaangażowanie każdego członka zespołu rozwiązującego problem w firmie?
  • Jak minimalizować powszechne bariery w pracy zespołowej (np.: narzekanie, gadulstwo, bierność)?
  • Jak wstępnie i wielowymiarowo rozpoznać sprawę, problem lub podjęcie decyzji?
  • Jak przeprowadzić analizę przyczynowo – skutkową problemu w organizacji, procesie lub produkcji?
  • Jak sprawnie porządkować i klasyfikować rozpoznane przeszkody, trudności i bariery w realizacji zadań?
  • Jak w łatwy sposób generować alternatywne rozwiązania: techniczne, społeczne i organizacyjne?
  • Jak wartościować i nadawać priorytety opracowanym pomysłom i rozwiązaniom?
  • Jak wykorzystać mechanizm silnej identyfikacji pracowników z opracowanymi rozwiązaniami?
  • Jak efektywnie generować, przetwarzać i klasyfikować informacje z użyciem karteczek Post-it’s®?

Warsztat skierowany jest do managerów, kierowników projektów, liderów zespołów pracowniczych oraz specjalistów, których praca ma charakter koncepcyjny.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 Uprzejmie proszę o wskazanie osoby, która weźmie udział w szkoleniu do 25 marca 2019 r. – telefonicznie lub mailem: sekretariat@pracodawcy.pl
W załączeniu przesyłam program szkolenia