Warsztat szkoleniowy pt. „Procesy Biznesowe i Robotyzacja – zapoznanie z technologią Robotic Proces Automation,  służącej automatyzacji procesów”.

Serdecznie zapraszamy na warsztat szkoleniowy pt. Procesy Biznesowe i Robotyzacja – zapoznanie z technologią Robotic Proces Automation,  służącej automatyzacji procesów”.

Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Centrum Rekreacji Szkutnik Obora k. Lubina, ul. Lubińska 36, 59-335 Lubin.

 Podczas 4h warsztatu pokażemy:  

 • Jak zmienić procesy księgowe, by osiągnąć lepszą efektywność obsługi?
 • Które rozwiązania technologiczne zastosować, by osiągnąć zamierzony efekt?
 • Jak robotyzacja i OCR mogą pomóc Twojej firmie?
 • Czy warto wdrażać transformację samodzielnie, czy lepiej skorzystać z pomocy sprawdzonego dostawcy?

I moduł: 2 godziny

Agenda:

 • Czym jest technologia RPA  i OCR?
 • Prezentacja technologii UiPATH i ABBY – wyróżniki
 • Jakie są oczekiwania od robotyzacji procesów i możliwe korzyści?
 • Proces w organizacji – metodologia i identyfikacja procesów

Przerwa

II moduł: 2 godziny

Agenda:

 • Czym jest proces?
 • Szukanie w procesach potencjału do robotyzacji – metodologia wyboru.
 • Mapowanie procesów do robotyzacji – jako pierwszy krok analizy
 • Jak ocenić opłacalność wdrożenia robotyzacji? – ROI i inne miary.
 • Pomysły do robotyzacji – ich analiza i ocena

Szkolenie poprowadzą praktycy – eksperci  od technologii Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 29 lipca  br.na adres szkolenia@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na wysokie koszty, w przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację, ponieważ mamy wiele osób chętnych.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program szkolenia oraz bio wykładowców.