Serdecznie zapraszamy na warsztat szkoleniowy pt. „Strategie antystresowe – Jak radzić sobie ze stresem”, którego celem jest rozwijanie kompetencji radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie odbędzie się 10 grudnia  2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.30, w Lubinie, w Hotelu UNIKATONIA, ul. Zielonogórska 1 w godzinach od 9.00 do 15.30.

Cele operacyjne:

– poznanie praktycznych technik pozwalających lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, umiejętnie je ograniczać oraz niwelować ich skutki

– rozwijanie umiejętności poczucia równowagi i spokoju wewnętrznego niezależnie od okoliczności zewnętrznych

– podniesienie gotowości do  podejmowania wyzwań życiowych bez nadmiernego obciążenia emocjonalnego

Korzyści uczestników:

– Znają metody radzenia sobie ze stresem

– Wiedzą, jakich technik użyć aby zachować spokój w trudnych okolicznościach

– Potrafią pracować z efektami reakcji stresowej swojego organizmu

Metodyka zajęć: Praca warsztatowa przewidująca aktywność i  zaangażowanie uczestników w wykonywane ćwiczenia, wspólne wyciąganie wniosków w formie dyskusji.

Zalecany ubiór nieformalny i wygodny, pozwalający na swobodne poruszanie się.

Prowadzący warsztat:

Katarzyna Bazylczyk – trener biznesu, absolwentka studiów z zakresu psychologii zarządzania, dyplomowany trener relaksacji, instruktorka jogi,  autorka artykułów z dziedziny mindfulness i fascynatka tego tematu. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty i zajęcia z zakresu uważności i świadomości ciała.

Adam Janik – trener biznesu, z wyróżnieniem ukończył studia w zakresie technik relaksacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, aktywny działacz Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”, autor artykułów w zakresie rozwoju osobistego, bloger.  Prowadzi warsztaty szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie proszę o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 9 grudnia 2019 r.