Warsztat szkoleniowy pt. „Strategie antystresowe – Jak radzić sobie ze stresem”,

Serdecznie zapraszamy na warsztat szkoleniowy pt. „Strategie antystresowe – Jak radzić sobie ze stresem”, którego celem jest rozwijanie kompetencji radzenia sobie ze stresem.
Szkolenie odbędzie się 10 grudnia  2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.30, w Lubinie, w Hotelu UNIKATONIA, ul. Zielonogórska 1 w godzinach od 9.00 do 15.30.
Cele operacyjne:
– poznanie praktycznych technik pozwalających lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, umiejętnie je ograniczać oraz niwelować ich skutki
– rozwijanie umiejętności poczucia równowagi i spokoju wewnętrznego niezależnie od okoliczności zewnętrznych
– podniesienie gotowości do  podejmowania wyzwań życiowych bez nadmiernego obciążenia emocjonalnego
Korzyści uczestników:
– Znają metody radzenia sobie ze stresem
– Wiedzą, jakich technik użyć aby zachować spokój w trudnych okolicznościach
– Potrafią pracować z efektami reakcji stresowej swojego organizmu
Metodyka zajęć: Praca warsztatowa przewidująca aktywność i  zaangażowanie uczestników w wykonywane ćwiczenia, wspólne wyciąganie wniosków w formie dyskusji.
Zalecany ubiór nieformalny i wygodny, pozwalający na swobodne poruszanie się.
Prowadzący warsztat:
Katarzyna Bazylczyk – trener biznesu, absolwentka studiów z zakresu psychologii zarządzania, dyplomowany trener relaksacji, instruktorka jogi,  autorka artykułów z dziedziny mindfulness i fascynatka tego tematu. Od kilku lat prowadzi szkolenia, warsztaty i zajęcia z zakresu uważności i świadomości ciała.
Adam Janik – trener biznesu, z wyróżnieniem ukończył studia w zakresie technik relaksacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, aktywny działacz Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”, autor artykułów w zakresie rozwoju osobistego, bloger.  Prowadzi warsztaty szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie proszę o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 9 grudnia 2019 r.