Warsztat z Matt’em Domogałą: BEE A LEADER- Jak być charyzmatycznym i skutecznym liderem!

Serdecznie zapraszam Państwa na warsztat z Matt’em Domogałą: BEE A LEADER- Jak być charyzmatycznym i skutecznym liderem!
Celem warsztatu jest przedstawienie uniwersalnej formuły prostej do zrozumienia, zapamiętania i relatywnie łatwej do zastosowania w praktyce. Formuła ta zawiera trzy kluczowe elementy definiujące najbardziej charyzmatycznych i skutecznych liderów. To dzięki nim budują oni zaangażowane i odporne zespoły. Dzięki nim liderzy na różnym etapie rozwoju lepiej wykorzystują posiadaną wiedzę i umiejętności oraz z sukcesem uzyskują lepsze i trwalsze rezultaty.
Szkolenie odbędzie się dnia 5 marca 2019 r., w godzinach od 8.30 do 15.00, w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
  Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do dnia 26 lutego 2019 r.
W załączeniu przesyłam program szkolenia wraz z linkiem do video i osobistym zaproszeniem od Matta Domogały.
https://drive.google.com/file/d/18y_j0QnqyZpEd4SkkEoFy2s0h3T-Lhe0/view