Warsztaty szkoleniowe  online  „Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych”

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe  online  „Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych”, które  odbędą się 16 i 17 września br. w godzinach od  10.00 – 14.00 oraz 28 września br. w godzinach od 10.00-11.30 na platformie ZOOM.

WYBRANE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

  • Pogłębienie wiedzy na temat emocji i ich źródeł,
  • Uświadomienie możliwości wpływu i zmiany w sytuacji, gdy odczuwamy nieprzyjemne emocje,
  • Poznanie i przećwiczenie technik rozładowywania napięcia w sytuacji trudnej
    (na chłodno i na gorąco),
  • Zwiększenie samoświadomości,
  • Rozwinięcie umiejętności regulacji emocjonalnej (ko-regulacji i samoregulacji).

Szkolenie poprowadzi Marta Skrzydelska Coach PCC ICF / Mentor / Trener, reprezentująca Firmę Stibitz

Prosimy o zgłaszanie uczestników do 10 września br. wraz z ich adresem mailowym na adres: szkolenia@pracodawcy.pl. Grupa szkoleniowa może liczyć 15 osób, w przypadku większej liczby chętnych rozważymy możliwość zorganizowania dodatkowej sesji.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały oraz instrukcję włączenia się  w webinarium.