Webinar Deloitte: CBAM: Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Nowe regulacje planowane przez Unię Europejską w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wymagają od polskich przedsiębiorców szczególnej uwagi. Jedną z najdalej idących propozycji, będącą obecnie przedmiotem uzgodnień pomiędzy Radą UE i Parlamentem Europejskim, jest tzw. CBAM, czyli Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (ang. „Carbon Border Adjustment Mechanism”).

Szczegóły i Rejestracja

Na czym ma polegać CBAM? Jakie dodatkowe obowiązki i koszty nałoży na polskich i unijnych przedsiębiorców? Jak zarządzać związanym z nim ryzykiem?

Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: CBAM: Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, które odbędzie się 8 marca 2023 r. w godz. 10:00 – 11:00, podczas którego eksperci omówią najważniejsze zagadnienia dotyczące mechanizmu CBAM, które mogą mieć wpływ na działalność polskich przedsiębiorców, w tym m.in. jego zakres, planowany harmonogram wdrożenia, nowe obowiązki i koszty z nim związane, a także potencjalne rozwiązania i narzędzia, które mogą pomóc w zarządzaniu obowiązkami i ryzykami związanymi z CBAM.

Z chwilą pełnego wdrożenia mechanizmu CBAM, import do UE objętych CBAM określonych towarów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami i formalnościami oraz dodatkowym kosztem, uzależnionym przede wszystkim od emisji „wbudowanych” w importowane towary. W uproszczeniu, można uznać, że CBAM spowoduje nałożenie dodatkowej opłaty na import niektórych kategorii towarów. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości CO2 wyemitowanego w procesie produkcji importowanych towarów. Zgodnie z obecnymi założeniami CBAM:

  • tylko podmioty zarejestrowane jako „Upoważnieni Zgłaszający” będą mogły dokonywać importu produktów objętych CBAM oraz nabywać certyfikaty CBAM, których cena będzie powiązana z ceną certyfikatów ETS;
  • Upoważnieni Zgłaszający będą zobowiązani do składania rocznych deklaracji CBAM oraz przekazywania do umorzenia liczby nabytych wcześniej certyfikatów CBAM odpowiadającej emisjom CO2 „wbudowanym” w zaimportowane towary.

Przed pełnym wdrożeniem CBAM, planowany jest okres przejściowy, w ramach którego polscy i unijni przedsiębiorcy będą podlegać pewnym obowiązkom związanym z obliczaniem i raportowaniem emisji wbudowanych w importowane towary.

13 grudnia 2022 r., po okresie przedłużających się negocjacji, Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły „wstępne i warunkowe” porozumienie w sprawie CBAM. W ramach uzgodnionego kompromisu, m.in. przesunięciu uległa planowana data rozpoczęcia fazy przejściowej CBAM oraz zmodyfikowano katalog towarów mających podlegać CBAM.

Regulacje związane z CBAM mogą mieć istotne znaczenie dla polskich przedsiębiorców, ich dostawców oraz kontrahentów w branżach objętych mechanizmem. CBAM, ściśle związany zarówno z bezpośrednimi jak i pośrednimi emisjami „wbudowanymi” w importowane towary, będzie miał potencjał oddziaływania na całe łańcuchy dostaw.

Agenda spotkania:

1) Wprowadzenie do rozporządzenia CBAM:

a. Na czym ma polegać mechanizm dostosowywania cen na granicach?

b. Jaki będzie jego zakres?

c. Jaki jest proponowany harmonogram wdrożenia?

2) Przegląd najważniejszych obowiązków i kosztów dla przedsiębiorców związanych z CBAM:

a. w okresie przejściowym;

b. po pełnym wdrożeniu.

3) Potencjalne rozwiązania i narzędzia do zarządzania obowiązkami i ryzykami związanymi z CBAM

Webinar kierowany jest m.in. do managerów i specjalistów ds. logistyki, cła, sprzedaży, zakupów lub spraw finansowych, oraz osoby odpowiadające za strategie dekarbonizacji pragnących zbudować swoją wiedzę na temat regulacji CBAM.

Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)