Webinar Deloitte: Cło i międzynarodowy obrót towarami – podsumowanie roku 2022

  Szczegóły i Rejestracja Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: Cło i międzynarodowy obrót towarami – podsumowanie roku 2022, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. w godz. 10:00 – 11:00. Mijający rok przyniósł wiele zmian, które miały również bezpośredni wpływ na przedsiębiorców i warunki prowadzenia działalności w obrocie międzynarodowym. Miało to również odzwierciedlenie w zmianach prawa oraz praktyki organów celnych. Zaostrzenie przepisów o kontroli obrotu, czy następstwa wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie określania wartości celnej, to tylko niektóre z najistotniejszych kwestii. Te obszary, choć oczywiście nie tylko one, obecnie wymagają monitorowania przez przedsiębiorców, aby zapewnić zgodność podejmowanych działań z przepisami. Podsumowując 2022 rok należy wskazać także na praktyczne wyzwania związane z operacjami importu i eksportu. Mijający rok przyniósł kolejne zmiany w zakresie uproszczonego regulowania kwot VAT importowego. W następstwie Brexitu powszechnym problemem, z którym musieli zmierzyć się eksporterzy okazały się wymogi proceduralne na granicy francusko-brytyjskiej, które wbrew pierwotnym założeniom skutkowały w niektórych przypadkach dodatkowymi wyzwaniami związanymi z efektywnym korzystaniem ze stawki 0% VAT w eksporcie. Agenda spotkania

  1. Wprowadzenie – zmiany prawa w 2022 roku wpływające na obrót międzynarodowy
  2. Ceny transferowe a wartość celna – rozwój praktyki
  3. Kontrola obrotu towarami strategicznymi – coraz bardziej restrykcyjna praktyka (m.in. klauzula „catch-all” oraz wyzwania związane z transferem technologii i cyber-surveillance).
  4. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – nowe wyzwania i obciążenia dla importerów
  5. 0% VAT w eksporcie – wyzwania dla eksportów w związku z Brexit
  6. Najnowsze orzecznictwo TSUE – potencjalny wpływ na obowiązki celne
Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)