Webinar Deloitte: Jak przygotować się na rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act)?

Operacyjna odporność cyfrowa sektora finansowego

Szczegóły i Rejestracja

Ze względu na stale rosnące ryzyko cyberataków Unia Europejska dąży do wzmocnienia bezpieczeństwa informatycznego podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze finansowym. 27 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, tzw. DORA (Digital Operational Resilience Act), zatem najwyższa pora, aby rozpocząć przygotowania do wejścia w życie nowych przepisów.

Deloitte Polska zaprasza na bezpłatne seminarium on-line: Webinar: Jak przygotować się na rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act)?, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. w godz. 12:00 – 13:00.

Podczas webinaru omówiona zostanie ostateczna wersja DORA, ze szczególnym naciskiem na nowe obowiązki spoczywające na podmiotach działających w sektorze finansowym lub dostarczających usługi ICT dla instytucji finansowych.

Czego się dowiesz?

  • Do kiedy należy wdrożyć obowiązki wynikające z DORA?
  • Kto i kiedy powinien przygotować się na DORA?
  • Praktyczne aspekty przygotowania instytucji finansowej do wdrożenia przepisów DORA.
  • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej w podmiotach finansowych (m.in. Digital Resilience Strategy, BCP, Digital Operational Resilience Testing Programme).
  • System zarządzania ryzykiem w świetle nowych regulacji – perspektywa prawna a technologiczna.
  • Zarządzanie ryzykiem związanym ze stronami trzecimi i incydentami w świetle nowych przepisów.
  • Zarządzanie testowaniem systemów i aplikacji wykorzystywanych przez podmioty finansowe (m.in. testy penetracyjne i podatności).
  • Zmiany zasad współpracy z zewnętrznymi dostawcami technologii.

Dlaczego warto?

DORA nadaje właściwym organom uprawnienia do sprawowania nadzoru, prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji niezbędnych do egzekwowania zgodności z rozporządzeniem. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej przyjąć proaktywne podejście do nowych zasad i opracować osiągalny plan wdrożenia.

Dla kogo dedykowany jest ten webinar?

Tematyka poruszona podczas webinaru będzie interesująca przede wszystkim dla członków zarządu, a także reprezentantów działów IT, bezpieczeństwa, compliance/prawnych podmiotów działających w sektorze finansowym, a także dostawców usług do tego sektora.

Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)