Webinar KPMG: Nowe typy reorganizacji transgranicznych i krajowych – aspekty prawne i podatkowe

W maju tego roku został wniesiony do Sejmu rządowy projekt ustawy wprowadzający szereg zmian w reorganizacjach kapitałowych.

KPMG zaprasza na wydarzenie „Nowe typy reorganizacji transgranicznych i krajowych – aspekty prawne i podatkowe”, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r. w formule online.

W ramach webinaru eksperci KPMG –Michał Błaszkiewicz, Mariusz Kułagowski – przyjrzą się między innymi proponowanym przez rząd zmianom i przeanalizują ich wpływ na działalność spółek w Polsce.  Przedstawią także całkowicie nowe przepisy o podziałach i przekształceniach transgranicznych, nową metodę podziału przez wyodrębnienie, a także nowe połączenie uproszczone. Omówią również kluczowe zmiany podatkowe, w tym nowy obowiązek uzyskania opinii Szefa KAS przed dokonaniem reorganizacji transgranicznej. 

Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca 2023 r. w godzinach 11:00-12:00 w formule online.

Szczegóły i Rejestracja

Zgłoszenia w formie online przyjmowane są do 27 czerwca 2023 r. do momentu rozpoczęcia wydarzenia.

Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy takie jak:

  • Podziały i przekształcenia transgraniczne (aspekty prawne i podatkowe)
  • Podział przez wyodrębnienie i nowe połącznie uproszczone (aspekty prawne i podatkowe)
  • Podatkowe opiniowanie reorganizacji

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

 

Źródło: KPMG Sp. z o.o.