Webinar MDNP: Analysis of minerals necessary for the transition to a climate-neutral economy – 31 maja 2022

Partnerstwo UE-Ameryka Łacińska w zakresie surowców (EU-Latin America Partnership on Raw Materials) organizuje webinar: Analysis of minerals necessary for the transition to a climate-neutral economy (surowce mineralne niezbędne do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu), który odbędzie się w dniu 31 maja 2022, w godz. 16:00 – 17:30 (czasu środkowoeuropejskiego).

Minerały są kluczowym czynnikiem umożliwiającym przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu. Ich zrównoważone dostawy są warunkiem wstępnym integracji łańcuchów dostaw/wartości dla surowców między UE a Ameryką Łacińską.

Organizatorzy zapraszają decydentów, administrację, organizacje międzynarodowe, przedstawicieli sektora prywatnego, stowarzyszeń górniczych i energetycznych, środowiska naukowo-badawczego i innowacyjnego oraz ekspertów społeczeństwa obywatelskiego do przyłączenia się do debaty z ekspertami i interesariuszami zainteresowanymi tą dziedziną.

Zarejestruj się już dziś, aby porozmawiać z prelegentami z International Energy Agency, the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, the Inter-American Development Bank oraz the Geological Service of Peru INGEMMET. Wydarzenie będzie moderowane przez Control Risks.

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie: https://www.mineralplatform.eu/events/webinars

Program

Tłumaczenie symultaniczne będzie dostępne w języku portugalskim, hiszpańskim i angielskim.


To webinarium jest częścią serii organizowanej w celu promowania zrównoważonego i odpowiedzialnego wydobycia dla osiągnięcia sprawiedliwej, ekologicznej i neutralnej dla klimatu gospodarki. W spotkaniu wezmą udział eksperci z UE i Ameryki Łacińskiej, którzy podzielą się swoimi analizami i najlepszymi praktykami dotyczącymi wskazanych powyżej tematów. W ten sposób członkowie MDNP uzyskają wgląd w prace prowadzone w obu regionach w zakresie budowania zrównoważonych i odpornych łańcuchów wartości surowców mineralnych.
Źródło: EU-Latin America Partnership on Raw Materials, Mineral Development Network Platform