Webinar PPP: AI Act – wpływ nowych regulacji unijnych na biznes

 

Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza na webinar: AI Act – wpływ nowych regulacji unijnych na biznes, który odbędzie się 28 marca 2024 r. o godz. 10:00, podczas którego eksperci przedstawią proces tworzenia definicji Sztucznej Inteligencji oraz regulacje prawne ogłoszone przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską w akcie unijnym “AI Act”.

W spotkaniu udział weźmie m.in. Robert Kroplewski, główny negocjator AI Act ze strony Polski, członek High Level Expert Group on AI w Komisji Europejskiej, a także były wiceprzewodniczący grupy roboczej AI Governance OECD, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowych regulacji w UE i na świecie.

Webinar umożliwi uzyskanie wiedzy i perspektywy z samego źródła. To szansa do dyskusji o tym jaki wpływ mają nowe regulacje na biznes w Polsce i jakie szanse przed nami.

Uczestnicy dowiedzą się, jak nowe przepisy mogą przyczynić się do:

  • Identyfikacji AI – jaka jest geneza definicji i powstałych regulacji, oraz jaki wpływ mieli polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim?
  • Wykluczenia branż – czy uwzględniono wszystkie gałęzie przemysłu?
  • Podjęcia kroków przez kraje UE – czy Polska jest gotowa?
  • Wzrostu konkurencyjności – czy polskie firmy dostosują się do nowych regulacji?
  • Zagrożeń z wykorzystania AI – czy utrudnienia dotkną zarówno MŚP jak i duże firmy?

Webinar jest bezpłatny i odbędzie się w formule online w aplikacji Microsoft Teams. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

Więcej informacji: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wydarzenia/ai-act-wplyw-nowych-regulacji-unijnych-na-biznes/#msdynttrid=x88yH55nDz2xac5LfuxZC7lDVFsAT4lRs82ELgXgm7I

Zachęcamy do rejestracji!

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości