Webinar pt. „Zarządczy rachunek wyników jako niewykorzystana szansa sprawozdawczości”

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce/ Oddział Legnica serdecznie zapraszamy  na darmowy webinar pt. „Zarządczy rachunek wyników jako niewykorzystana szansa sprawozdawczości”

Termin: 26 stycznia 2023 r. godz. 10:00 -12:00 na platformie clickmeeting

Spotkanie poprowadzi Pan Dr Inż. Roman Kotapski – konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, pracownik Katedry Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania i zarządzania kosztami. Autor licznych artykułów z zakresu budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów – ICV. Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

Program webinaru:

  • Rachunek zysków i strat – niewystarczające narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem
  • Istota i rozwój zarządczego rachunku wyników
  • Zarządczy rachunek wyników – przykłady
  • Studium przypadku dla przedsiębiorstwa produkcyjnego
  • Przyczyny braku wykorzystania w praktyce zarządczego rachunku wyników
  • Podsumowanie – pytania i odpowiedzi

Krótkie streszczenie

Każde przedsiębiorstwo, które ma tzw. pełną rachunkowość musi sporządzać sprawozdanie finansowe, którego elementem jest rachunek zysków i strat. Niemniej nie jest on wystarczający dla potrzeb operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Mankamenty te wynikają z obligatoryjnej formy tego rachunku określonych stosownymi regulacjami prawnymi. Odpowiednia konstrukcja zakładowego planu kont pozwala jednak na sporządzenie dodatkowego zarządczego rachunku wyników. Można w nim uwzględnić różne grupy kosztów i przychodów takie jak jednorodne kategorie zleceń produkcyjnych, utrzymania zasobów produkcyjnych oraz infrastruktury przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jednostek organizacyjnych czy zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunek taki dostarcza szczegółową informację o rentowności czy tylko kosztach istotnych zakresów działalności w danym przedsiębiorstwie.

Webinar jest przeznaczony dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, służb finansowo – księgowych, pracowników działów controlingu.

Uprzejmie prosimy o zapisywanie się na szkolenie do 25 stycznia br. do godz. 11.00 na adres: szkolenia@pracodawcy.pl

Dzień przed webinarem otrzymają Państwo link.