Webinar ZPP: Wpływ dyrektywy ECN+ na organizacje pracodawców i rekomendacje dobrych praktyk w tym zakresie

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaprasza na webinar: Wpływ dyrektywy ECN+ na organizacje pracodawców i rekomendacje dobrych praktyk w tym zakresie, który odbędzie się 18 maja 2022 r. w godz. 11:00-13:00 na platformie zoom.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dysponowania aktualną wiedzą z zakresu otoczenia prawnego. W trakcie tego spotkania prelegenci z COMPER (Maciej Fornalczyk i Tomasz Dębski) zaprezentują uwarunkowania prawa ochrony konkurencji, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania polskich przedsiębiorców. W trakcie webinarium omówione zostaną zarówno kwestie związane z czynami zakazanymi ustawowo, jak również wskazane zostaną przykłady działań, jakich należy unikać w celu zniwelowania ryzyk antymonopolowych.

Omówione również zostaną kwestie związane z przeszukaniem i kontrolą, jak również istotny nacisk zostanie położony na odpowiedzialność przedsiębiorców oraz odpowiedzialność osobistą osób kierujących danym przedsiębiorstwem. Mając na uwadze wprowadzane zmiany w zakresie narzędzi jakimi może posługiwać się polski organ antymonopolowy, w syntetyczny sposób zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia na które trzeba zwrócić baczną uwagę, w szczególności w zakresie odpowiedzialności jak również pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów.
Link do rejestracji: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_U0uROYl9TdCq0P8maNWDUQ
Wydarzenie jest zamknięte, rejestracja jest obowiązkowa.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców