Webinarium: „Czy wiesz jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Dobre praktyki i zasady prawne.”

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Z tej okazji 7 grudnia 2021 r. w godz. 12.00 – 14.00 odbyło się Webinarium: „Czy wiesz jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Dobre praktyki i zasady prawne”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes Monika Truszkowska-Bednarek oraz Magdalena Koncewicz HRBiznes Partner z Grupy ERGO Hestia. Fundacja Integralia stanowi jeden z kluczowych projektów Grupy ErgoHestia, mających na celu promocję, integrację i włączanie idei różnorodności do codziennej praktyki biznesowej. Wspiera osoby z niepełnosprawnością w znalezieniu pracy.

Prelegenci wyjaśnili jakie są kluczowe elementy procesu włączania, jak należy ułożyć strukturę działań. Zaprezentowali 4 filary zatrudniania osób (nie)pełnosprawnych, dzięki którym działania włączające będą korzystne dla obu stron i staną się wartością dodaną dla organizacji, jej pracowników oraz klientów.
Poznaliśmy kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby inkluzywność nie była jedynie przyjemnie brzmiącym sloganem społecznej odpowiedzialności biznesu, a stanowiła element codziennej praktyki szanującej różnorodność.