Webinarium pt. „RODO w praktyce”

Serdecznie zapraszamy na  webinarium pt. „RODO w praktyce”, które odbędzie się 7 marca 2022 r.  w godzinach od 12.30 do 14.30 na platformie zoom.

Cel szkolenia/webinarium

Zaznajomienie się z regulacjami RODO,
Nabycie wiedzy praktycznej dotyczącej RODO

 
Dla kogo:
Inspektorzy Ochrony Danych, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych, audytorzy, przedsiębiorcy
Korzyści:
Pozyskanie wiedzy w zakresie regulacji RODO,
Pozyskanie wiedzy w zakresie działań praktycznych związanych z wdrożeniem regulacji RODO,
Pozyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto szczegółowo zaznajomić się z przepisami RODO:
Ponieważ regulacje RODO są regulacjami obligatoryjnymi do wdrożenia w organizacjach,
Ponieważ przetwarzane dane osobowe w organizacji muszą być zgodne z RODO,
Ponieważ naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może nieść za sobą negatywne skutki dla organizacji.

Plan szkolenia/webinarium:

Wstęp,

RODO – ogólne zasady,

Obowiązki Administratora Danych,

System zarządzania bezpieczeństwem ochrony danych w tym role i odpowiedzialności,

Normy ISO/IEC 27000 jako narzędzie wspomagające system zarządzania bezpieczeństwem ochrony danych,

Przykłady stosowanych zabezpieczeń dotyczące ochrony danych osobowych,

Dyskusja i podsumowanie.

Czas szkolenia/webinarium: 1-2 h.

Webinarium poprowadzi praktyk- Kamil Rot – Auditor Wiodący ISO 9001, Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001, Dyplomowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, reprezentujący ROT Consulting.

Zachęcamy do przesłania zagadnień, które nie znalazły się w programie szkolenia, a Państwa zdaniem warto je omówić podczas spotkania, w terminie do 3 marca  br.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 4  marca br. za pomocą formularza online: https://forms.gle/JsaYSzYMT5VRHcHK7

Udział jest bezpłatny.