Webinarium pt. „Zakaz działalności konkurencyjnej pomimo braku umowy o zakazie konkurencji – jak pracodawca może chronić się przed działalnością konkurencyjną byłego pracownika”

Serdecznie zapraszamy na  webinarium pt. „Zakaz działalności konkurencyjnej pomimo braku umowy o zakazie konkurencji – jak pracodawca może chronić się przed działalnością konkurencyjną byłego pracownika”, które odbędzie się 18 czerwca 2021 r.  w godzinach od 10.00 do 12.00 na platformie clickmeeting.

Podczas webinar’u zostaną omówione następujące zagadnienia, z uwzględnieniem ich praktycznego wymiaru:

  • Cel ustanawiania zakazu konkurencji
  • Czym jest zakaz konkurencji
  • Zakaz konkurencji wynikający z umowy
  • Zakaz konkurencji wynikający z przepisów prawa
  • Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, wynikający z przepisów prawa
  • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, wynikający z przepisów prawa
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zakres zastosowania
  • Inne przepisy szczególne dotyczące pozaumownego zakazu konkurencji
  • Zakres i treść zarzutów w przypadku naruszenia zakazu konkurencji
  • Formy obrony przed zarzutami o naruszenie zakazu konkurencji


Webinarium poprowadzi dr Natalia Krej – radca prawny, reprezentująca Kancelarię Krej Gajowczyk Legal Partners z Wrocławia.
Zachęcamy do przesłania zagadnień, które nie znalazły się w programie szkolenia, a Państwa zdaniem warto je omówić podczas spotkania, w terminie do 15 czerwca br.
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do  16 czerwca br. za pomocą formularza online:
Formularz Online
Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania. Udział jest bezpłatny.