Wirtualny wszechświat (metawersum) – połączenie otwartości, bezpieczeństwa i szacunku

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa dot. gospodarki cyfrowej w UE na podstawie analizy unijnej wizji cyfrowej dekady na 2030 r. oraz europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych – uzupełnienie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, aktu o usługach cyfrowych, aktu o rynkach cyfrowych, rozporządzenia o neutralności sieci i dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 maja 2023 r. Komisja Europejska nakreśli wizję nowego wirtualnego wszechświata (metawersum), w którym zasadą przewodnią jest poszanowanie praw cyfrowych oraz przepisów i wartości UE. Celem jest otwarty, interoperacyjny i innowacyjny wirtualny świat, bezpieczny i godny zaufania zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw. Inicjatywa będzie polegała na opisaniu tej wizji, szans, jakie oferuje, i związanych z nią wyzwań społecznych, w oparciu o wkład panelu obywatelskiego. Przedstawione zostaną także planowane środki wykonawcze. Światy wirtualne, wspierane technologią i łącznością, zmieniają sposób, w jaki angażujemy się w przestrzeni cyfrowej. Oferują one w czasie rzeczywistym immersyjne i trwałe środowiska łączące rzeczywistość fizyczną i wirtualną w rozmaitych dziedzinach, takich jak medycyna, produkcja czy inteligentne miasta. Światy wirtualne są również elementem szerszej, długofalowej zmiany technologicznej transformacji ku internetowi Web 4.0, w którym świat fizyczny i cyfrowy umożliwią bardziej intuicyjne i immersyjne doświadczenia, a inteligentne urządzenia będą płynnie komunikować się w celu wykonywania złożonych zadań. Jak zapowiedziano w programie prac Komisji na 2023 r., wizja Komisji przewiduje światy wirtualne, które są otwarte i interoperacyjne, które znajdują innowacyjne zastosowania we wszystkich dziedzinach przemysłu i kontekstach społecznych i z których obywatele i przedsiębiorstwa mogą korzystać bezpiecznie i bez obaw. Jak stwierdzono w unijnej wizji cyfrowej dekady na 2030 r., UE ma odpowiedni potencjał wyjściowy do kształtowania w zgodzie z europejską deklaracją praw i zasad cyfrowych tej kolejnej ewolucji: budowania otwartych, interoperacyjnych, godnych zaufania, bezpiecznych światów wirtualnych, z poszanowaniem naszego prawodawstwa i wymogów prywatności. Silny nacisk zostanie położony na wykorzystanie możliwości biznesowych i sprostanie wyzwaniom społecznym. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13757-Virtual-worlds-such-as-metaverse_pl

Źródło: Komisja Europejska