Wsparcie oferowane w ramach POIR w 2023 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca PO IR, opublikowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2023 rok. https://www.poir.gov.pl/media/111498/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2023.pdf Zgodnie z opublikowanym harmonogramem w 2023 r. nie przewiduje się naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Natomiast kontynuowane będzie wsparcie w ramach 7 instrumentów finansowych, które będą dostępne do wyczerpania środków lub najpóźniej do końca 2023 r. Firmy, które będą potrzebowały dofinansowania mogą skorzystać z instrumentów kapitałowych, instrumentu gwarancyjnego oraz pożyczkowego. Więcej informacji znajduje się na stronie następujących projektów: 1. Instrumenty kapitałowe:

  • Starter
  • BizNest
  • KOFFI
  • Otwarte Innowacje
  • CVC
2. Instrument gwarancyjny: Gwarancja Biznesmax 3. Instrument pożyczkowy: Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MSP W załączeniu znajduje się krótki opis aktualnej oferty instrumentów finansowych POIR. Firmy, potrzebujące wsparcia będą mogły skorzystać z instrumentów kapitałowych, instrumentu gwarancyjnego oraz pożyczkowego. Więcej informacji znajduje się na stronie następujących projektów: Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej