Wspieramy Biznes. Skutecznie!

Od blisko 25. lat Związek Pracodawców Polska Miedź wspiera przedsiębiorców przede wszystkim, choć nie tylko, w regionie Zagłębia Miedziowego. Konferencje, seminaria, szkolenia, konsultacje aktów prawnych, współpraca międzynarodowa, promocja firm, integracja środowiska biznesowego – same rodzaje działań można by długo wymieniać. O podsumowanie ostatnich kilkunastu miesięcy pracy Związku poprosiliśmy Beatę Staszków, Prezes Zarządu ZPPM.
Red.: Pani Prezes ostatni rok był dla Związku niezwykle intensywny, jest Pani zadowolona z tego co udało się zrobić?
Beata Staszków, Prezes Zarządu ZPPM: Bez fałszywej skromności powiem, że tak, jestem. Cały zespół ZPPM doskonale się spisał. Zrealizowaliśmy wiele wartościowych przedsięwzięć, pomagaliśmy naszym firmom członkowskim na różnych płaszczyznach, słuchaliśmy uważnie ich potrzeb, propozycji i staraliśmy się wiele z nich zaspokoić. Jednak ważniejsza od naszego zadowolenia jest bardzo wysoka ocena działań Związku przez członków. Po każdym szkoleniu, seminarium prosimy uczestników o ewaluację. Po podsumowaniu wszystkich ankiet okazało się, że średnia ocena to 4,85 na 5! To dowód na to, że pracujemy po prostu dobrze.
Związek został założony przez KGHM Polska Miedź S.A., ale nie tylko firmy grupy kapitałowej go tworzą?
Oczywiście, że nie. Podstawą utworzenia organizacji zrzeszającej pracodawców z Zagłębia Miedziowego była idea łączenia dużych, średnich i małych firm oraz współpraca KGHM z różnymi podmiotami. Do biznesowego grona dołączają kolejne samorządy lokalne. Wiemy bowiem, że tylko synergia celów, budowanie wspólnych strategii, codzienna współpraca w wielu obszarach, wzajemny szacunek i chęć pracy dla dobra wspólnego może zapewnić właściwy rozwój regionu. Może to brzmi nieco górnolotnie, ale przekładając słowa na pragmatyczne działania widzimy, że naprawdę zgoda buduje. Biznes działa w określonym otoczeniu społecznym, w pewnym sensie jest odpowiedzialny za pracowników, ich rodziny, a także dobrobyt regionu. Chcemy w tym pomóc. Dlatego bardzo zależy nam, na jak największym udziale firm sektora MŚP w Związku. Już teraz na 117 członków aż 83 to organizacje niezwiązane bezpośrednio z grupą kapitałową KGHM. Także spoza naszego regionu np. z Wrocławia. Firmy wiedzą, że mamy im wiele do zaoferowania.
Co zatem proponujecie przedsiębiorcom?
Reprezentujemy interesy przedsiębiorców działając na rzecz lepszego prawa, budując ich kompetencje oraz tworząc przestrzeń do współpracy. Zacznę od legislacji. Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki. Od lipca 2019 roku do września 2020 analizowaliśmy ponad 90. projektów ustaw, dyrektyw, rozporządzeń prawa polskiego i europejskiego. Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne 28. projektów legislacyjnych związanych z tzw. tarczą antykryzysową COVID – 19. 20 opinii legislacyjnych, których podstawą były uwagi firm członkowskich Związku przekazaliśmy odpowiednim organom stanowiącym prawo. We współpracy z KGHM Polska Miedź SA oraz Euromines monitorujemy wdrożenie kilku dyrektyw UE:- Chemical Agents Directive, dot. czynników chemicznych, Carcinogens and Mutages Directive, dot. czynników rakotwórczych i mutagennych, „Implementation & evaluation of the Extractive Waste Directive” dot. gospodarowania odpadami wydobywczymi. Opiniujemy-programy i strategie UE związane z nowym okresem programowania i wieloletnimi ramami finansowymi dla programów badawczo-rozwojowych w okresie 2021-2027 (Horizon Europe, Horizon 2020). Szczególną uwagę poświęcamy propozycjom działań i regulacji w obszarze polityki surowcowej Unii Europejskiej. Uczestniczymy w pracach grupy doradczej EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD. Opiniujemy dokumenty strategii Komisji Europejskiej – European Green Deal.
Prowadzimy także edukację prawną. W omawianym okresie zorganizowaliśmy 6 seminariów z prawa pracy, BHP, prawa podatkowego, które prowadzili wybitni eksperci. Firmy, które nie mają własnych służb mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji naszych prawników. Do wszystkich członków kierujemy cykliczny newsletter prawny, w którym omawiamy najważniejsze, bieżące zagadnienia.
Związek ceniony jest za doskonałe propozycje doskonalące kompetencje menedżerów, właścicieli firm i osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach.
My mówimy, że dzielimy się wiedzą. Chcemy być partnerami w rozwoju. W dzisiejszych czasach niezwykle dynamicznych zmian, stały progres swoich kompetencji, umiejętności, wiedzy to konieczność. Tematykę szkoleń czy seminariów dostosowujemy do tego aktualne, ważne, potrzebne w biznesie. Szkolimy z zakresu stricte zawodowego, ale i pomagamy w rozwoju osobistym. Efektywność osobista, budowanie odporności psychicznej, skuteczne działanie przydaje się i w pracy, i w domu. W 26. szkoleniach uczestniczyło 650 osób!(od.07.19-09.20, dop.red). Prowadzimy także certyfikowane szkolenia specjalistyczne.
Właśnie kończy się 3.edycja Programu Mentoringowego. To w Polsce jeszcze nowa forma rozwoju?
Tak, chociaż relacja uczeń- mistrz jest stara jak świat. Samo słowo „mentor” pochodzi z mitologii greckiej. Szkolenie oparte na dwustronnej, bezpośredniej relacji mentor- mentee jest najbardziej efektywnym systemem nauki. Dlatego stosuje go ponad 70% firm z listy Fortune 500. Faktycznie za nami już 3, bardzo udane, edycje programu, w ostatniej wzięły udział aż 23 pary. Teraz zapraszamy chętnych do kolejnej odsłony, więcej informacji na naszej stronie.
Organizujecie lub jesteście partnerem także dużych spotkań biznesowych. Które były najważniejsze?
Często przedsiębiorcom brak czasu na zdobywanie informacji o tym co dzieje się w gospodarce, jakie są trendy, kierunki rozwoju, perspektywiczne rozwiązania, nowe technologie, możliwości finansowania działalności firmy. O tym wszystkim staramy się mówić podczas śniadań biznesowych czy w większej skali na konferencjach dla biznesu. Wymienię tylko kilka z nich: „Elektromobilne Zagłębie Miedziowe” pod honorowym patronatem sekretarza stanu w ministerstwie środowiska pana Michała Kurtyki, I Dolnośląska Konferencja o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw „MIEĆ WPŁYW”, IV Forum Przemysłowe w Karpaczu, „Scenariusze przyszłości w biznesie” czy Kongres Firm Rodzinnych „Własność zobowiązuje” to były inspirujące wydarzenia.
Związek koordynuje współpracę KGHM Polska Miedź S.A. z samorządami Zagłębia Miedziowego. Rozpoczęliśmy bardzo ciekawe projekty w ramach polityki społecznej odpowiedzialności KGHM. Np. wspierające rodzinę i młodzież. W styczniu 2020 r. przedstawiciele 29. samorządów Zagłębia Miedziowego i KGHM Polska Miedź S.A. podpisali DEKLARACJĘ NA RZECZ RODZINY W ZAGŁĘBIU MIEDZIOWYM. Co ważne, w ślad za deklaracją poszły realne działania prowadzone w szkołach. Projekt obejmie badania diagnostyczne nastolatków, kursy rozwijające kompetencje dyrektorów szkół oraz programy profilaktyczne rekomendowane przez instytucje naukowe. Niezwykle potrzebnym programem jest #Miedźrodzinę, chcemy znaleźć rodziny zastępcze dla 40. dzieci, którymi z różnych powodów nie mogą zająć się biologiczni rodzice. Turystyczne walory regionu promuje aplikacja #Na Miedzi. A w ubiegłym tygodniu 11 samorządów otrzymało darowizny w łącznej wysokości 3 mln 200 tyś. złotych na różne, ważne dla lokalnych społeczności cele.
W jaki sposób pomagacie firmom w nawiązywaniu relacji, zdobywaniu nowych kontraktów?
Zrzeszamy pracodawców, zatem efektywny biznes jest priorytetem. Dzięki działaniom networkingowym, takim jak np. Spotkania Kobiet Biznesu, Gala Związku Pracodawców, Spotkanie Noworoczne, czy chociażby Turniej Piłkarski przedsiębiorcy mogą się poznać w swobodniejszej atmosferze, porozmawiać, wymienić doświadczenia, poszukać wspólnych interesów. To procentuje w bezpośredniej, biznesowej współpracy.
Staramy się jak najlepiej promować firmy członkowskie, zachęcać do wzajemnego korzystania ze swoich usług czy produktów. Rozwijamy Bazę Usług Członkowskich – jesteśmy w trakcie pracy nad uruchomienie dedykowanej platformy online pozwalającej im na publikowanie własnych ofert i pozyskanie zaufanych kontrahentów. Członkowie ZPPM mogą liczyć także na korzystne rabaty np. na usługi edukacyjne Wyższej Szkoły Bankowej, które są oferowane wszystkim pracownikom firm członkowskich.  (to jest oferta dla wszystkich firm czy tylko dla pracowników?).
Działamy dla wspólnego rozwoju i chętnie sobie pomagamy.
Jesteście obecni nie tylko tam, gdzie mówi się o biznesie, ale i tam, gdzie decyduje się o biznesie?
Rzeczywiście Związek ma swoich przedstawicieli w najważniejszych gremiach dotyczących gospodarki czy rynku pracy: Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Zespołach Rady Dialogu Społecznego Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Powiatowych Radach rynku pracy, Komitecie Monitorującym RPO czy Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej. Staramy się trzymać rękę na pulsie, mieć jak najlepsze i jak najszybciej informacje, które są istotne dla członków ZPPM, a także proponować korzystne rozwiązania czy zmiany legislacyjne. Reprezentujemy interesy pracodawców na arenie międzynarodowej. Współpracujemy w ramach sieci regionów górniczych przy projektach REMIX, MIREU, MINLAND, NEPSI. Rafał Szkop, Manager ds. Analiz, Legislacji i Współpracy Międzynarodowej ZPPM, jest prezydentem Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonych Surowców Mineralnych (ETP SMR) w Brukseli.
Ten rok jest wyjątkowy dla całego świata. Pandemia COVID 19 zmieniła nasze życie, w niektórych sferach pewnie na zawsze. Jak Związek radzi sobie z funkcjonowaniem w kryzysowych realiach?
Radzimy sobie dobrze. Bardzo szybko dostosowaliśmy się do nowej sytuacji.  Uruchomiliśmy działalność szkoleniową i doradczą w systemie online. Pracowaliśmy nad kolejnymi wersjami Tarczy Antykryzysowej i na bieżąco informowaliśmy firmy członkowskie o możliwościach otrzymania wsparcia, nowych zasadach prowadzenia działalności, zmianach w prawie pracy itp. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami, robimy wszystko, aby nasze wsparcie było jak najbardziej skuteczne i przydatne.
Chociaż bardzo skrótowo omówiliśmy działalność Związku a i tak wasza praca robi wrażenie. Tym bardziej, że zespół pracowników Związku nie jest liczny.
To prawda. Nasza ekipa to kilka osób. Są to pracownicy z dużym doświadczenie, ogromną wiedzą, wielkim zapałem i zaangażowaniem w sprawy Związku. Firmy wiedzą, że nas mogą liczyć. Bardzo całemu zespołowi dziękuję za kolejny wspólny rok. Nie mogę obiecać, że w następnym pracy będzie mniej, ale z pewnością przyniesie nam wiele satysfakcji.