Wspólne stanowisko europejskich organizacji przemysłu wydobywczego w sprawie dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (NOx) w górnictwie podziemnym

ZPPM / 59S / XII / 2022

SME – Stowarzyszenie Greckich Przedsiębiorstw Wydobywczych
CONFEDEM – Hiszpańska Konfederacja Górnicza
ANIET – Stowarzyszenie Górnicze Portugalii
Austriackie Stowarzyszenie Górnictwa i Stali
VKS – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Potasowego i Solnego
V-R-B – Niemieckie Stowarzyszenie Górnicze
ZPPM – Związek Pracodawców Polska Miedź
Węgierskie Stowarzyszenie Górnicze
FinnMin – Fińskie Stowarzyszenie Górnicze
Svemin – Szwedzkie Stowarzyszenie Górnicze

 

Pan Joost Korte
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Komisja Europejska

12 grudzień 2022 roku

Temat: Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego NDS na tlenek azotu i dwutlenek azotu w górnictwie podziemnym

Szanowny Panie Dyrektorze,

kontaktujemy się z Komisją Europejską, aby przedstawić sprawę dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (NDS) na tlenek azotu i dwutlenek azotu oraz pragniemy zwrócić uwagę na aktualną sytuację w górnictwie podziemnym.

Jako stowarzyszenia i organizacje sygnatariuszy listu, reprezentujemy europejskie firmy wydobywcze produkujące metale i minerały niezbędne do transformacji ekologicznej i cyfrowej, codziennego życia oraz zapewnienia niezbędnych łańcuchów dostaw przemysłowych i spożywczych w Europie, m.in. ruda żelaza, miedź, magnezyt, grafit, potas, sól, nikiel, boksyt, bentonit, węglan wapnia itp.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników firm zrzeszonych w naszych stowarzyszeniach jest najwyższym priorytetem w naszym sektorze i stale pracujemy nad poprawą warunków oraz środowiska pracy.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w spełnianie nowych NDS dla tlenku azotu i dwutlenku azotu, ustanowionych 31 stycznia 2017 r. przez Komisję Europejską w ramach dyrektywy w sprawie środków chemicznych (Chemical Agents Directive). Od tego czasu nasz sektor zainwestował znaczne środki w badania, rozwój oraz wdrażanie nowych niskoemisyjnych maszyn i pojazdów podziemnych, zoptymalizowane systemy wentylacji, środki organizacyjne, jak również innowacyjne materiały wybuchowe w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu i spalin z silników Diesla. Równolegle przeprowadzono towarzyszące tym działaniom niezależne badanie – z udziałem ponad 1300 pracowników – w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników górnictwa podziemnego w okresie przejściowym.

Dzięki tym dalekosiężnym działaniom europejski sektor wydobywczy znacznie ograniczył narażenie pracowników na tlenki azotu i emisje spalin z silników Diesla w podziemnych kopalniach. Pomimo osiągniętej znacznej poprawy, wiele europejskich spółek wydobywczych nie będzie w stanie w pełni spełnić nowych NDS przed końcem okresu przejściowego 21 sierpnia 2023 r. Głównym powodem tego stanu jest opóźnienie w dostępności specjalistycznych maszyn i sprzętu podziemnego oraz potrzebny czas na wdrożenie nowo wynalezionych niskoemisyjnych materiałów wybuchowych, co jest spowodowane głównie przez przerwanie łańcuchów dostaw w związku z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i pandemię koronawirusa.

W związku z tym pilnie prosimy o ocenę sytuacji i przedstawienie terminowego rozwiązania, które zapewni przyszłe funkcjonowanie i operacyjność naszych kopalń. Naszym zdaniem przedłużenie okresu przejściowego o trzy lata byłoby odpowiednim i odpowiedzialnym rozwiązaniem. Pozwoliłoby nam to pomyślnie sfinalizować wdrażanie pozostałych środków w celu dostosowania się do nowych NDS w przyszłości i zapewnienia optymalnych warunków pracy dla dostaw niezbędnych surowców w Europie.

Uprzejmie prosimy o możliwość szczegółowego omówienia tego tematu i udzielenia dalszych informacji.

Oczekujemy na Pańską odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Christos Kavalopoulos, Dyrektor Generalny
SME – Greek Mining Enterprises Association

Vicente Gutiérrez Peinador, Prezydent
CONFEDEM – Spanish Mining Confederation

Hugo Albuquerque, Wiceprezydent
ANIET – Mining Association of Portugal

Roman Stiftner, Dyrektor Zarządzający
Austrian Mining and Steel Association

Christoph Wehner, Dyrektor Generalny
VKS – Association of the German Potash and Salt Industry

Dr Thorsten Diercks, Dyrektor Generalny
V-R-B – German Mining Association

Piotr Karwan, Wiceprezes Zarządu
Związek Pracodawców Polska Miedź

Akos Zoltay, Sekretarz Generalny
Hungarian Mining Association

Pekka Suomela, Dyrektor Generalny
FinnMin – Finish Mining Association

Maria Sunér, Prezes Zarządu
Svemin – Swedish Mining Association