AIMS 2017: II Międzynarodowa Konferencja MINING IN EUROPE

AIMS Aachen

 

 

 

 

II Międzynarodowa Konferencja: MINING IN EUROPE Mineral Resources. Mining Technologies. Responsible Mining.

Górnictwo w Europie to motyw przewodni Konferencji, która odbędzie się 07–08 czerwca 2017 w Aachen (Niemcy).

Program konferencji jest dostępny tutaj. Rejestracja jest możliwa on-line.

Wszelkich informcji udziela Iris Schümmer pod nr tel. +49-241 – 80 95673 lub emailem aims@mre.rwth-aachen.de.

Dane kontaktowe:

RWTH Aachen University – Institute of Mineral Resources Engineering
Wuellnerstraße 2 – 52062 Aachen – Germany
Tel.:   +49-(0)241-80 95673
Fax : +49-(0)241-80 92272
email: aims@mre.rwth-aachen.de

Aachen International Mining Symposia (AIMS 2017)
2nd International Conference “Mining in Europe”
07 – 08 June 2017
Aachen, Germany
Źródło: http://www.aims.rwth-aachen.de

 

Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej

23 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędą się Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej (IRMC ’17).

Wydarzenia towarzyszące targom to:

 • Konferencja Surowce dla gospodarki Polski
  współorganizowana przez Związek Pracodawców Polska Miedź
  w godz. 12:00-16:00 (Aula Główna, pawilon A-0, I piętro)
 • III edycja konferencji Innowacyjne pomysły młodych naukowców:
 • Nauka-Start’up-Przemysł
 • spotkanie branżowe, w tym wystąpienia VIP,
 • spotkanie z uczestnikami projektu PCRec, KIC RM dotyczącego wymiany informacji o technologiach odzysku surowców z odpadów, głównie ZSEE

Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy i ma na celu promowanie sektora surowcowego wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz studentów.

Inicjatorem wydarzenia jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w  całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych.
Swój udział w targach już potwierdziły między innymi:

 •    DMT GmbH & Co. KG,
 •    Boliden Mineral AB,
 •    KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna,
 •    BASF SE,
 •    Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR) + HIF,
 •    Technische Universität Bergakademie Freiberg,
 •    IGSMiE PAN,
 •    Helvetica Exploration Services GmbH.

Intencją organizatorów jest przedstawienie firm jako otwartych na transfer wiedzy z ośrodków naukowych oraz gotowych na rozwój interdyscyplinarności i podejmowanie współpracy z zagranicą.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w targach dla odwiedzających jest bezpłatna rejestracja poprzez stronę internetową.

Szczegółowe informacje: http://iati.pl/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej/

Kontakt:

Dr. Michał Młynarczyk, Education Manager EIT RawMaterials Eastern Co-Location Centre Tel: +48 882 512 320, e-mail: michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu

Agnieszka Czaplicka-Kotas, Specjalista ds. Innowacji Instytut Autostrada Technologii i Innowacji Tel: 660 239 556, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl

Źródło: http://www.agh.edu.pl/wydarzenia/info/article/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej

http://iati.pl/miedzynarodowe-targi-pracy-branzy-surowcowej/

Mines and Technology 29-31 May, Helsinki Finland.

Mines and Technology 29-31 May, Helsinki Finland.

Mines and Technology 2017 will focus on optimising mining efficiency with cutting-edge technologies. Based on the practical case studies from the leading mining companies in the world and presentations from innovative solution providers, Mines and Technology will address only the most critical topics and concerns of the target market and which technologies are best placed to address these. Czytaj dalej

Wspólna deklaracja w sprawie ambitnej strategii przemysłowej UE

Deklaracja została wystosowana do Rady Konkurencyjności UE przez ponad 100 stowarzyszeń branżowych grupujących europejski przemysł.

“Europa jest kolebką przemysłu i stoi na czele rewolucji przemysłowej i innowacji technologicznych. Branża zatrudnia bezpośrednio ponad 34 miliony ludzi we wszystkich państwach członkowskich, a po analizie łańcuchów dostaw (zawierających setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych dostawców i kooperantów) pośrednio kreuje miliony dodatkowych miejsc pracy w sektorach pokrewnych.” Czytaj dalej

Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz surowców – zgłoszenia kandydatów

Komisja Europejska ogłosiła możliwość zgłoszenia się lub odnowienia członkostwa w Europejskim Partnerstwie Innowacji na rzecz surowców. Europejskie Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnerships – EIPs) to platformy zrzeszające przedstawicieli przemysłu, administracji publicznej, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Zostały powołane przez Komisję Europejską, aby zintensyfikować działania badawczo-rozwojowe w UE oraz zapewnić, że innowacyjne rozwiązania są wdrażane w praktyce.Jedno z partnerstw dotyczy surowców (European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP RM). Grupy  działające w ramach EIP RM (1. Grupa Sterująca Wysokiego Szczebla, 2. Grupa Szerpów oraz 3. tematyczne grupy operacyjne) rozpoczęły swoją kadencję w 2013 r. W związku z faktem, że ich mandat kończy się na początku 2017 r., Komisja Europejska wezwała dotychczasowych członków do odnowienia swojego członkostwa oraz innych zainteresowanych do złożenia wniosków o przystąpienie do ww. grup do dn. 31 stycznia 2017 r.Głównym celem EIP RM jest zapewnienie zrównoważonych dostaw surowców dla gospodarki europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celu reindustrializacji. Zamierzenie to realizowane jest przez tzw. „wezwania do składania zobowiązań” (calls for commitments) skierowane do interesariuszy ze wszystkich państw członkowskich. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje nt. aplikacji można znaleźć na stronie internetowej EIP RM: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/call-applications.Więcej informacji można także uzyskać w Ministerstwie Rozwoju pod adresem e-mail Pani Olgi Rataj: olga.rataj@mr.gov.pl.

Źródło: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zgloszenia-do-europejskiego-partnerstwa-innowacji-na-rzecz-surowcow/

Czytaj dalej