Związek Pracodawców Polska Miedź w Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego

Związek Pracodawców Polska Miedź od wielu lat działa na rzecz przemysłu wydobywczego ze względu na jego obecośc w naszym regionie. Forum Przemysłu Wydobywczego oraz członkowstwo w Euromines- Europejskiem Stowarzyszeniu Przemysłu Wydobywczego stawarza nam możliwości wyrażania opinii na temat tworzonych aktów prawnych oraz pozwala na wymianę doświadczeń między pracodawcami w Polsce i Europie. Przemysł wydobywczy zajmuje kluczowe miejsce w gospodarkach wielu spośród 25 krajów Unii Europejskiej. W roku 2000 Komisja Europejska wydała Komunikat określający politykę Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym, ograniczenia negatywnych skutków jego obecności oraz połączenia ochrony środowiska z utrzymaniem konkurencyjności tego przemysłu. Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego powstał 3 czerwca 2002 roku, a uczestniczący w nim partnerzy społeczni podpisali wspólną deklarację w sprawie aspektów społecznych i wspieraniu rozwoju węgla kamiennego w Europie. Uczestnikami posiedzeń Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego są następujące organizacje Pracodawców: Association des Producteurs Europeens de Potasie, EMCEF-European Mine, Chemical and Energy Workers Federation, EURACOAL-European Association for Coal and Lignite, Euromines-European Association of Mining Industries , IMA-Europe-The European Industrial Minerals Association. Komitet ten jest jednym z najaktywniejszych i wspólnie z partnerami społecznymi wypracowuje stanowiska w następujących dziedzinach: energetyki, BHP, ochrona środowiska i sprawy społeczne. Obecność przedstawiciela pracodawców polskich w osobie Beaty Staszków, Zastępcy Dyrektora Biura ZPPM pozwoli na opiniowanie aktów prawnych istotnych dla rozwoju przemysłu wydobywczgo bedących w trakcie uchwalania w Komisji Europejskiej. Głos pracodawców z Polski pozwoli na tworzenie prawa bardziej przyjaznego przedsiębiorcom na poziomie europejskim i krajowym.

Związek Pracodawców Polska Miedź w Euromines

Związek Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Euromines- organizacji zarzeszającej firmy wydobywcze i organizacje działające na rzecz przemysłu wydobywczego. Nasze członkostwo w tej organizacji jest pokłosiem naszej współpracy na rzecz reprezentowania interesów polskiego przemysłu  wydobywczego na forum europejskim. Przedstawiciele ZPPM są obecni w dwóch Komitetach Euromines: Komitecie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego.

Międzynarodowa Konferencja

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów. Konferencja odbywa się w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE. Została objęta patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ministra Gospodarki, a także Ministra Środowiska. Jej obrady będą miały miejsce we Wrocławiu, w dniach 20-22 października 2011 roku. Organizatorami spotkania są: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego EUROMINES oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Kontekst spotkania, jego tematyka mają szczególne znaczenie dla rozwoju Naszego kraju, a także wzrostu gospodarczego i promocji regionów.

Czytaj dalej