Wszystko, co muszą państwo wiedzieć o punkcie kompleksowej obsługi (OSS) – Informacje dla sprzedawców

All you need to know about the one-stop shop (OSS). Information for sellers

Obecnie firmy z UE, które sprzedają towary na odległość w granicach UE powyżej określonego progu (35 000 EUR lub 100 000, w zależności od państwa członkowskiego) nabywcom znajdującym się w innym państwie członkowskim UE, muszą zarejestrować się i zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim nabywcy. Jest to bardzo kosztowne i uciążliwe. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady. Zgodnie z nowymi zasadami podatek VAT może być zapłacony na rzecz państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest firma prowadząca sprzedaż, jeśli sprzedaż nie przekracza progu 10 000 EUR. Powyżej tego progu firmy będą mogły łatwo zarejestrować się w punkcie kompleksowej obsługi (OSS), gdzie z łatwością zadeklarują i zapłacą należny podatek VAT w innych państwach członkowskich.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej (Komisja Europejska)