Wystartowała 14. edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”

indeksOrganizatorzy Konkursu: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Związek Pracodawców Polska Miedź, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Pracodawcy RP oraz firma PwC zapraszają do udziału w 14. edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” – wyróżnienia towarzyszącego przemianom gospodarczym na Dolnym Śląsku, w ramach którego sukcesywnie nagradzane są przedsiębiorstwa i samorządy znacząco wpływające na wzrost atrakcyjności biznesowej naszego regionu.
W tym roku Organizatorzy wraz z Partnerem Merytorycznym Konkursu – firmą PwC przewidzieli następujących osiem kategorii konkursowych.

  1. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw
  2. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw
  3. Ambasador Dolnego Śląska
  4. Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy
  5. Nagroda dla samorządów w tworzeniu własnej, lokalnej marki
  6. Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego
  7. Dolnośląski Produkt Roku
  8. Sukcesja z sukcesem


W porównaniu do poprzedniej edycji została utworzona nowa kategoria konkursowa: Sukcesja z sukcesem, skierowana do firm rodzinnych, które przeszły zmianę pokoleniową. Docenione zostaną te przedsiębiorstwa, które podjęły strategiczną decyzję o przekazaniu zarządzania firmą młodszemu pokoleniu i są w stanie wykazać korzyści z niej płynące. Prócz tego zmodyfikowana została kategoria dla jednostek samorządu terytorialnego – Nagroda dla samorządów w tworzeniu własnej, lokalnej marki. W tym roku Kapituła weźmie bowiem pod uwagę te gminy i powiaty, które zrealizowały efektywną kampanię marketingową służącą budowie własnej marki oraz promocji regionu.  Ponadto w kategorii Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy w tej edycji Konkursu akcent został położony na działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym. Ostatnia zmianą było połączenie dwóch zeszłorocznych kategorii (Nagrody za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska oraz Nagrody dla Ambasadora Dolnego Śląska) w jedną, nazwaną: Ambasador Dolnego Śląska. Skierowana jest ona do dolnośląskich przedsiębiorstw i instytucji, które swoimi działaniami przyczyniają się do promocji Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju, a także aktywnie wspierają integrację środowiska lokalnych przedsiębiorców, władz, zrzeszeń branżowych oraz innych podmiotów.
Tradycyjnie o wysokim poziomie Konkursu decyduje skład Kapituły, której Członkami są znamienici eksperci i specjaliści w takich dziecinach jak: nauka, biznes i polityka – w tym rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska – odnoszący sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym.
Ankiety konkursowe dostępne na stronie www.gryfy.pl/Ankiety można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres:
Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
ul.Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
z dopiskiem Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”
w terminie do 21 września 2017 roku (również ankiety wysłane pocztą tradycyjną muszą trafić do biura organizatora do tego terminu).
Tegoroczna Wielka Gala Biznesu, wieńcząca 14. edycję Konkursu, odbędzie się 23 października 2017 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
W dotychczasowej 13-letniej historii Konkursu wzięło udział ponad 1200 przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Wyłoniono 95 Laureatów. W 2015 roku nadesłano rekordową ilość 200 zgłoszeń na Konkurs, a Wielka Gala Biznesu w 2015 i 2016 roku przyciągnęła blisko 2000 najznakomitszych osobistości Wrocławia i Dolnego Śląska.
Organizatorzy Konkursu mają nadzieję, że 14. edycja będzie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i samorządów, a wyróżnione i nagrodzone firmy oraz instytucje staną się wizytówkami Dolnego Śląska.
Więcej informacji o Konkursie znajdziecie Państwo na stronie:  www.gryfy.pl
Zapraszamy!