Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS: 2030 – 2050

Challenges for Poland in the non-ETS sectors: 2030 – 2050

„Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS: 2030 – 2050” to jeden z cząstkowych raportów opublikowanych w ramach opracowania „Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Publikacja dokonuje diagnozy sytuacji w obszarze non-ETS, w sektorach transportu, komunalno-bytowym oraz rolnictwa, wskazując jednocześnie możliwości realizacji ambitnych celów redukcyjnych w tych obszarach.

„Challenges for Poland in the non-ETS sectors: 2030 – 2050”. This is one of the partial reports published as part of the study „Climate for Poland – Poland for Climate, 1988-2018-2050”. The publication make diagnosis of the situation in the non-ETS area, in the transport, municipal and household and agriculture sectors, while indicating the possibility of implementation of ambitious emission reduction targets in these areas.

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami