Wzmocnienie rezerwy stabilności rynkowej w związku z przeglądem unijnego systemu ETS

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne w sprawie unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu ETS (DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r.

Ramy prawne mające zastosowanie w czwartym etapie EU ETS zostały zmienione w 2018 r., aby zapewnić redukcję emisji pozwalającą UE osiągnąć cel na rok 2030. Zmiany obejmowały między innymi wzmocnienie roli systemu EU ETS jako siły napędowej inwestycji poprzez zwiększenie tempa rocznej redukcji pułapów do 2,2 proc. począwszy od 2021 r. oraz wzmocnienie rezerwy stabilności rynkowej (mechanizmu ustanowionego przez UE w celu zredukowania nadwyżek uprawnień do emisji na rynku emisji oraz zwiększenia odporności systemu EU ETS na przyszłe wstrząsy).

Wprowadzenie rezerwy stabilności rynkowej w 2019 r. spowodowało podwyższenie i stabilizację cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To z kolei pomogło zredukować z roku na rok całkowite emisje o 9 proc. w 2019 r. (redukcja emisji z produkcji energii elektrycznej i ciepła o 14,9 proc., a w przemyśle wytwórczym o 1,9 proc.).
Komisja przygotowała wniosek dotyczący decyzji w sprawie wzmocnienia rezerwy stabilności rynkowej w związku z przeglądem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13127-Strengthing-the-Market-Stability-Reserve-linked-to-the-review-of-the-EU-Emissions-Trading-System_pl

W załączeniu znajdują się: Wniosek dotyczący decyzji oraz dokument roboczy służb.
Źródło: Komisja Europejska