XI edycja Konkursu Dolnośląski Gryf – Nagroda GospodarczaW imieniu organizatorów – Zachodniej Izby Gospodarczej, Związku Pracodawców Polska Miedź, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jak również Partnera Merytorycznego firmy PwC i Mecenasa Konkursu mBank, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XI edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.
Jak co roku pragniemy wyróżnić najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje i organizacje naszego regionu. Tegoroczna edycja jest o tyle wyjątkowa, iż zapoczątkowuje kolejny etap w historii konkursu, o czym świadczy fakt utworzenia nowych kategorii konkursowych:
I. Kategoria: Przedsiębiorstwo
1. „Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw.”
2. „Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw.”
3. „Nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Dolnego Śląska.”
4. „Nagroda dla firm spoza regionu za stały wkład w rozwój Dolnego Śląska.”
5. „Nagroda za szczególny sukces w procesie internacjonalizacji/eksporcie.”
6. „Nagroda za odpowiedzialność społeczną firmy.”
II. Kategoria: Jednostka Samorządu Terytorialnego
1. „Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z biznesem.”
III. Kategoria: Innowacyjność
2. „Nagroda za innowacyjność i współpracę biznesu z nauką.”
UDZIAŁ W KONKURSIE:
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić ankietę dostępną na naszej stronie internetowej jak również na stronie
Gryfy lub ZIG; Ankietę należy wysłać pocztą tradycyjną na adres ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław do 20 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Nominowanych, których poznamy w pierwszej połowie października, wyłania niezależna Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz wybitne osobistości świata polityki i biznesu. Z kolei lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona 20 października, podczas Wielkiej Gali Biznesu w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu.
Konkurs dla uczestników jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!