XII spotkanie IATI MBM – Metale i recykling w strategiach, projektach i praktyce gospodarczej

Dnia 12.02.2018 r. w Gliwicach odbyło się XII spotkanie IATI MBM pt. Metale i recykling w strategiach, projektach i praktyce gospodarczej organizowane przez Instytut Autostrada Technologii i Innowacji we współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Izbą Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu.
Podczas spotkania Rafał Szkop, który z nominacji KGHM PM SA pełni funkcję Prezesa ETP SMR, przedstawił prezentację pn. Działalność i możliwości współpracy z Europejską Platformą Technologiczną Zrównoważonego Rozwoju Surowców.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Marcin Białkowski Wiceprezes Zarządu Związku.
Istotną częścią spotkania byłą dyskusja, której celem było promocja tematyki związanej z rolą i znaczeniem metali (surowców) dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Spotkanie miało na celu zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, zapoznanie uczestników z aktualnymi naborami projektów finansowanych przez UE, zaprezentowanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych, przedstawienie korzyści płynących ze współpracy B+R.