XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź

Zgodnie ze Statutem Związku Pracodawców Polska Miedź Zarząd Związku zwołuje XXVI Zgromadzenie Ogólne, które odbędzie się 28 czerwca 2017 r. o godzinie 1100 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 48, budynek D – 2,  Sala Konferencyjna im. Jana Wyżykowskiego.