XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź