XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź

Szanowni Państwo

Dnia 20 czerwca 2023 roku odbyło się XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Arkadiusz Janusz, Prezes Zarządu Energetyka​ sp. z o.o.

Zgromadzenie przyjęło:

👉Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2022,

👉Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2022,

👉Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2022,

👉Budżet Związku na rok 2023,

👉Program działania Związku na 2023 rok.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło również Sprawozdanie Rady Związku za rok 2022.

Podczas Zgromadzenia w imieniu Rady Związku Pan Marek Makuch – Wiceprzewodniczący Rady ZPPM, podziękował Zarządowi za pracę i zaangażowanie w realizację działań statutowych Związku.