ZAINWESTUJ W ROZWÓJ KOMPETENCJI

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie podnoszenia kompetencji pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W Lubinie na przedsiębiorców czeka 825 tysięcy złotych. Jakie są priorytety KFS na rok 2021, jakie dofinansowanie można otrzymać i na jakich warunkach, dlaczego warto dbać o swój zawodowy rozwój? Tego mogli się dowiedzieć uczestnicy webinarium organizowanego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie oraz firmą członkowską Human Partner.

Jedno jest tylko pewne – niczego nie możemy być pewni. To prawda znana nie od dziś, ale wyjątkowo aktualna w burzliwym okresie pandemii. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się w błyskawicznym tempie, nie tylko ze względu na coraz głębszy kryzys gospodarczy związany z wystąpieniem COVID -19. Także nowe technologie, rozwiązania, maszyny i urządzenia otwierają świat, w którym wielu osobom trudno jest się odnaleźć. Czasy, kiedy można było raz się czegoś nauczyć, zatrudnić w danej firmie i doczekać spokojnie emerytury już nie wrócą. Dziś trzeba być kreatywnym, zwinnym, otwartym na zmianę i nową wiedzę. Z raportu firmy ManpowerGroup, opublikowanym w roku 2019 wynika, że:

„Uczenie się rozumiane jako „zdolność i chęć do szybkiego rozwoju i adaptowania kolejnych umiejętności” będzie kluczową cechą poszukiwaną w najbliższych latach przez pracodawców”.

O tym, jak wzmacniać kompetencje i rozwój pracowników podczas pandemii dyskutowali uczestnicy webinaru. Zdaniem Marcina Kowalskiego, Prezesa Zarządu Human Partner Sp. z o.o., liderzy musieli szybko dostosować się do nowej sytuacji związanej z kryzysem i pandemią. Firmy i ich pracownicy, aby móc prowadzić działalność, musiały dokonać wielu zmian, m.in. przejść na pracę zdalną. W większym niż kiedykolwiek stopniu liczy się elastyczność, autonomia, umiejętność współpracy, dobra i bieżąca informacja zwrotna. Konieczny stał się nowy rodzaj przywództwa – tzw. servant leadership, w centrum uwagi managerów znalazły się, oprócz kwestii stricte biznesowych także bezpieczeństwo i kondycja psychiczna pracowników.

Liderzy w czasach pandemii muszą większą uwagę zwrócić na wsparcie rozwoju swoich zespołów. Umiejętność zarządzania rozproszonymi zespołami, wykorzystanie technologii cyfrowych w pracy zdalnej, wzmocnienie odporności i motywacji – to wyzwania, z którymi wielokrotnie musieli mierzyć się w ubiegłym roku właściciele małych i średnich firm oraz kadra zarządzająca – podkreśla Marcin Kowalski, Prezes Zarządu Human Partner Sp. z o.o.

W czasie dużej niepewności oraz nieprzewidywalności coraz mocniej liczy się kultura otwartej komunikacji i zdolność szybkiej adaptacji. Część z przyjętych na kryzysowy czas rozwiązań, pozostanie z nami na dłużej. Chcą tego także pracownicy. Ostatnie badania Deloitte wskazują na trzy kluczowe obszary, którym pracodawcy muszą przyjrzeć się bliżej, w nowej, postCOVID-owej rzeczywistości: transfer wiedzy wśród pracowników, poczucie przynależności oraz wspieranie wielopokoleniowych zespołów.

Od liderów nie oczekuje się jedynie powrotu do wcześniejszych utartych schematów działania, lecz wskazania nowego kierunku dzięki rozwiązaniom, które wprowadzili w czasie pandemii (np. praca zdalna). A do tego trzeba u pracowników rozwijać odpowiednie kompetencje cyfrowe – dodaje Marcin Kowalski.

Zmiany na rynku pracy następują od dawna, niezależnie od pandemii. Jest to związane przede wszystkim z niezwykłym postępem technologicznym. Według The Future of Jobs Raport przedstawionym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w roku 2018 w nieodległej przyszłości:

  • 75 milionów miejsc pracy zostanie zajętych przez maszyny
  • 133 milionów miejsc pracy związanych z nowymi technologiami pojawi się na rynku.

A nasze kompetencje będą aktualne średnio od 2 do 5 lat. Być może trudno w to uwierzyć, ale lepiej się na taką przyszłość przygotować.

W sukurs przedsiębiorcom myślącym o rozwoju wiedzy i umiejętności w firmie przychodzi Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie na podnoszenie kompetencji pracowników i pracodawców, w niektórych przypadkach nawet stuprocentowe. Środki rozdysponowywane są poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. W Lubinie już w poniedziałek (1 lutego) rusza nabór wniosków a trwać będzie tylko do 12 lutego, warto więc się pośpieszyć. Jakie są zasady, jakie wnioski należy wypełnić a przede wszystkim, na jaki rodzaj kształcenia można otrzymać wsparcie, mówiła podczas webinaru Agnieszka Kruszyńska.

– KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Każdego roku są określane priorytety wydatkowania środków, zależą one od aktualnych potrzeb rynku pracy. Proszę pamiętać, że wniosek musi odpowiadać na jeden z priorytetów. W tym roku, w powiecie lubińskim, dysponujemy kwotą 825 tysięcy złotych, warto sięgnąć po te pieniądze – zachęca Agnieszka Kruszyńska, Specjalista ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Priorytety wydatkowania środków z puli podstawowej KFS w roku 2021:

PRIORYTET 1.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność.

PRIORYTET 2.

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki i innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.

PRIORYTET 3.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

PRIORYTET 4.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

PRIORYTET 5.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

PRIORYTET 6.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

PRIORYTET 7.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości; 

PRIORYTET 8.

Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdziecie tutaj:

https://lubin.praca.gov.pl/-/14157200-nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – raport McKinsey Global Institute (2030)

  1. Kreatywność
  2. Umiejętności przetwarzania i interpretowania złożonych informacji
  3. Przedsiębiorczość i inicjatywa
  4. Przywództwo i zarządzanie innymi
  5. Podstawowe umiejętności cyfrowe
  6. Zaawansowane umiejętności informatyczne i programowanie