Zakończenie sporu zbiorowego w Poczcie Polskiej

13 września br. Kierownictwo Poczty Polskiej zawarło porozumienie ze Związkiem Zawodowym NSZZ „Solidarność” Pracowników PP kończąc spór zbiorowy w tej firmie. Mediatorem w sporze był Michał Kuszyk – Wiceprezes ZPPM, Mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.