Zanieczyszczenia przemysłowe – Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (aktualizacja przepisów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom pochodzącym z instalacji przemysłowych (w tym ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 166/2006).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 czerwca 2022 r.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zawiera kluczowe dane dotyczące zanieczyszczeń emitowanych przez zakłady przemysłowe w Europie.

Komisji powierzono zadanie dokonania przeglądu przepisów UE dotyczących przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym z dużych instalacji przemysłowych.
Inicjatywa ta ma na celu:

  • poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska
  • wsparcie przeglądu ściśle powiązanych przepisów dotyczących emisji przemysłowych
  • pomoc w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczących zerowego poziomu zanieczyszczenia, neutralności klimatycznej, różnorodności biologicznej i czystszej gospodarki o obiegu zamkniętym.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się Wniosek dotyczący dyrektywy wraz z załącznikiem oraz streszczeniem oceny skutków.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12583-Zanieczyszczenia-przemys%C5%82owe-Europejski-Rejestr-Uwalniania-i-Transferu-Zanieczyszczen-aktualizacja-przepisow-_pl

Źródło: Komisja Europejska